Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Bàn về ảnh hưởng của Kim Dung đối với tiểu thuyết võ hiệp Việt
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Nguyễn Thị Mai
Nhà xuất bản / Tạp chí Học viện Sư phạm Nội Giang Số 3 Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1671-1785
Tóm tắt nội dung

Kim Dung là nhà văn người Hoa viết tiểu thuyết võ thuật theo trường phái mới nổi tiếng nhất. Tiểu thuyết của ông là một hiện tượng văn học đặc biệt của thế kỷ 20, được mệnh danh là kiệt tác của dòng tiểu thuyết võ hiệp. Tiểu thuyết Kim Dung  vào Sài Gòn- Việt Nam những năm 60 của thế kỷ 20 và nhanh chóng lôi cuốn nhiều tầng lớp độc giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội và văn học Việt Nam thời bấy giờ. Mặc dù một thời gian truyện chưởng của Kim Dung bị xếp vào loại văn hóa phẩm đồi trụy và bị phê phán, đả kích dữ dội, nhưng không thể phủ nhận rằng truyện của ông đã tạo nên cơn sốt Kim Dung tại Sài Gòn những năm 60,70.  Bài viết giới thiệu sự truyền bá của tiểu thuyết Kim Dung vào Sài Gòn- Việt Nam từ góc độ dịch thuật và xuất bản;  tiếp nhân và ảnh hưởng  , từ góc độ Mỹ học kết hợp bối cảnh kinh tế xã hội tiến hành phân tích nguyên nhân của cơn sốt Kim Dung tại Sài Gòn.