Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Cơ giới hoá sản xuất cây lương thực trong điều kiện các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ
Lĩnh vực Cơ khí - Động lực
Tác giả Phạm Văn Lang, Vũ Văn Đam
Nhà xuất bản / Tạp chí Số 3 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 0866 - 7056
Tóm tắt nội dung