Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: hàm sản xuất dạng cobb-Douglas

Cơ giới hoá sản xuất cây lương thực trong điều kiện các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ

  • Tác giả : Vũ Văn Đam, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>