Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Bồi dưỡng năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ toán học cho học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Trần Ngọc Bích - Lê Thị Thu Hương
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 130 Số 16 Năm 15
Số hiệu ISSN/ISBN Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN
Tóm tắt nội dung

Trong dạy học môn Toán, giáo viên không chỉ tạo ra môi trường học tập giúp học sinh lĩnh hội kiến thức toán học mà còn phải bồi dưỡng năng lực, hoàn thiện nhân cách cho người học. Do đó, việc bồi dưỡng năng lực giao tiếp nói chung và năng lực giao tiếp bằng  ngôn ngữ toán học nói riêng là cần thiết trong các giờ học toán. Bồi dưỡng năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ toán học chính là bồi dưỡng năng lực nghe – nói, năng lực đọc – viết cho học sinh  trong học tập môn Toán. Vì vậy, bài báo đề xuất biện pháp bồi dưỡng năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ toán cho học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán.