Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Giới thiệu các điểm ngữ pháp tiếng Trung Quốc cơ bản giai đoạn sơ cấp
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Phùng Thị Tuyết, Nguyễn Thị Mai, Đỗ Thị Thu Hiền, Lưu Thị Lan Hương,
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2021
Số hiệu ISSN/ISBN 978-604-338-073-6
Tóm tắt nội dung

Tập chung giới thiệu các điểm ngữ pháp về thành phần câu, câu đơn, câu ghép tiếng Trung Quốc ở giai đoạn sơ cấp

Đính kèm: