Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu lỗi trong văn bản biên dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt của sinh viên ngành tiếng Trung - trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Phùng Thị Tuyết, Quách Thị Nga
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 226 Số 8 Năm 2020
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu lỗi trong văn bản biên dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt có vai trò quan trọng trong việc xác định được lỗi sinh viên hay mắc phải trong quá trình thực hiện hoạt động biên dịch, từ đó giúp giảng viên có định hướng để triển khai giảng dạy cũng như giúp sinh viên tránh mắc lỗi tương tự. Hiện tại, mặc dù cũng đã có những công bố liên quan đến lí thuyết và thực hành dịch thuật, tuy nhiên chưa có công bố nghiên cứu về vấn đề này. Thông qua phương pháp khảo sát để thu thập dữ liệu và phân tích định tính chúng tôi nhận thấy bản dịch của sinh viên chủ yếu mắc lỗi dịch sai lệch thông tin, lỗi diễn đạt, lỗi sai văn phong. Nguyên nhân sản sinh lỗi xuất phát đầu tiên từ hạn chế năng lực ngoại ngữ do nắm không chắc ngữ pháp và từ vựng tiếng Trung, ngoài ra còn do ảnh hưởng của việc lạm dụng phương pháp dịch từng từ, dịch trực tiếp để dịch văn bản từ tiếng Trung sang tiếng Việt và chuyển di tiêu cực từ âm Hán Việt. Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp sinh viên cải thiện chất lượng biên dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt.

Đính kèm: