Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn GDCD ở THPT
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Thị Khương,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 179 Số 3 Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 – 2171
Tóm tắt nội dung

Lớp học đảo ngược là mô hình dạy học xuất hiện gần đây ở nước ta. Cũng giống như các mô hình dạy học khác, mô hình này có nhiều ưu điểm, nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Việc áp dụng mô hình dạy học đảo ngược trong dạy học môn Giáo dục công dân ở cấp trung học phổ thông giữ vai trò quan trong trong việc hình thành năng lực, tư duy ở người học. Để tổ chức dạy học bằng lớp học đảo ngược đối với môn Giáo dục công dân ở cấp trung học phổ thông, giáo viên cần chia thành ba giai đoạn với một quy trình đồng bộ, chặt chẽ.