Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: giáo dục công dân

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng GV GDCD cấp THPT

  • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Trường ĐHSP tại Lào Cai
  • Năm xuất bản:

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn GDCD ở THPT

  • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>