Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Xây dựng hệ thống tái sinh thông qua mô sẹo phục vụ chuyển gen vào hai giống khoai lang Chiêm dâu và KB1
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Vũ Thị Lan,Phạm Bích Ngọc, Lê Trần Bình
Nhà xuất bản / Tạp chí NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

1.  Vũ Thị Lan,Phạm Bích Ngọc, Lê Trần Bình (2018) Xây dựng hệ thống tái sinh thông qua mô sẹo phục vụ chuyển gen vào hai giống khoai lang Chiêm dâu và KB1. Báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018: 1444-1450. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ.