Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Kết quả nghiên cứu tạo cây khoai lang kháng bọ hà thông qua công nghệ gen
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Phạm Bích Ngọc, Lê Trần Bình, Vũ Thị Lan, Chu Hoàng Hà
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ KH&CN: 3(3): 54-58. Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

1.  Phạm Bích Ngọc, Lê Trần Bình, Vũ Thị Lan, Chu Hoàng Hà (2016) Kết quả nghiên cứu tạo cây khoai lang kháng bọ hà thông qua công nghệ gen. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ KH&CN: 3(3): 54-58.