Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu tạo cây khoai lang chuyển gen mang cấu trúc gen vip2-1 thông qua vi khuẩn A. Tumefaciens.
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả ũ Thị Lan, Phạm Bích Ngọc, Lê Thu Ngọc, Nguyễn Thị Hoài Thương, Trần Thu Trang, Nguyễn Văn Đoài, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học: 13(4): 1091-1099. Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

1.  Vũ Thị Lan, Phạm Bích Ngọc, Lê Thu Ngọc, Nguyễn Thị Hoài Thương, Trần Thu Trang, Nguyễn Văn Đoài, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình (2015) Nghiên cứu tạo cây khoai lang chuyển gen mang cấu trúc gen vip2-1 thông qua vi khuẩn A. Tumefaciens. Tạp chí Công nghệ Sinh học: 13(4): 1091-1099.