Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) “Nghiên cứu tính đa dạng nguồn gen cây thuốc được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Dao ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”.
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Sinh học
Chủ nhiệm(*) Lê Thị Thanh Hương
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

Tính cấp thiết

Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên là một huyện miền núi, gồm nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc Dao có 1115 người chiếm 0,89% tổng dân số toàn huyện. Với diện tích rừng tự nhiên phong phú, hệ thực vật đa dạng đặc biệt là thực vật làm thuốc, cùng với tri thức của đồng bào Dao đã tạo nên một nền y học dân gian vô cùng độc đáo. Việc tìm hiểu những kinh nghiệm dân gian của cộng đồng dân tộc Dao ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên là rất cần thiết để góp phần phát triển nền kinh tế của đồng bào nơi đây cũng như góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen cây thuốc và những kinh nghiệm quý báu của người Dao. 

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Bảo tàng Thực vật học -Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*