Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu nhân giống in vitro cây khoai lang
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Vũ Thị Lan
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CH, ĐHTN Số 8 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

1.  Vũ Thị Lan, Phạm Bích Ngọc (2015) . Tạp chí KH&CH, ĐHTN, 138(08): 61-66.