Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng GV GDCD cấp THPT
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả TS Nguyễn Thị Khương, CN Hoàng Thị Chiên, CN Nguyễn Quang Lanh, CN Nguyễn Thị Liên
Nhà xuất bản / Tạp chí Hội thảo Trường ĐHSP tại Lào Cai Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài viết nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân ở các trường THPT thông qua việc phân tích thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân ở cấp THPT hiện nay

Trong bài viết, chúng tôi giới thiệu những nội dung cần bồi dưỡng cho giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay cùng với các giải pháp nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của công tác bồi dưỡng giáo viên GDCD. Bài viết sẽ giúp các nhà quản lý và giáo viên đang dạy học môn Giáo dục công dân ở cấp THPT thấy rõ sự cần thiết của công tác bồi dưỡng giáo viên nói chung và giáo viên môn Giáo dục công dân nói riêng. Từ đó, khuyến khích các chủ thể giáo dục coi trọng công tác bồi dưỡng giáo viên để đảm bảo rằng giáo viên môn Giáo dục công dân càng ngày càng tiệm cận tới một trình độ cao hơn.