Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu văn học Nôm từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XV từ góc độ thể loại
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Văn học
Chủ nhiệm(*) Hoàng Thị Tuyết Mai
Ngày bắt đầu 03/2012
Ngày kết thúc 08/2014

Tổng quan

Chữ Nôm và văn học chữ Nôm là một hiện tượng nổi bật trong lịch sử phát triển của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Lịch sử nghiên cứu chữ Nôm và văn học Nôm khá dày dặn. Từ mấy chục năm nay, giới nghiên cứu đã giải quyết được nhiều vấn của chữ Nôm và văn học Nôm. Tuy nhiên nhìn từ góc độ thể loại văn học, hầu như các nhà nghiên cứu mới chỉ quan tâm nhiều đến thể loại của văn học viết bằng chữ Hán và các thể loại văn học Nôm khi nó đã có thành tựu rực rỡ (thế kỉ XVIII – XIX). Vấn đề Nghiên cứu thể loại văn học Nôm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV hầu như chưa có công trình nào quan tâm thích đáng. Vì vậy vấn đề mà đề tài đề cập có ý nghĩa quan trọng trong việc hệ thống lại mảng thể loại văn học có tính chất nội sinh đầu tiên trong lịch sử văn hiến nước nhà.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Bộ môn Văn học Việt Nam (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) PGS.TS Trần Nho Thìn
STT Tên người tham gia
1 ThS. Lê Thị Ngân
2 ThS.Nguyễn Diệu Linh

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*