Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Tiếng cười trong dòng thơ Nôm Đường luật trước Hồ Xuân Hương
Cơ quan chủ trì Đại học sư phạm
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Văn học
Chủ nhiệm(*) Ngô Gia Võ
Ngày bắt đầu 01/1996
Ngày kết thúc 12/1996

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*  

Các Đề tài - Dự án khác của Ngô Gia Võ