Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đời sống văn hoá tín ngưỡng của dân tộc Sán Chỉ ở Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Văn học
Chủ nhiệm(*) Đàm Thị Tấm
Ngày bắt đầu 01/2013
Ngày kết thúc 12/2014

Tổng quan

- Tín ngưỡng là một hình thức sinh hoạt văn hóa đặc trưng của con người. Đó là niềm tin vào cái thiêng. Nó ra đời, tồn tại và phát triển cùng với con người và loài người, nó cũng là nhân tố cơ bản tạo nên đời sống tâm linh của con người.

- Tín ngưỡng không có một hệ thống điều hành và tổ chức như tôn giáo.

- Qua các hoạt động tín ngưỡng con người gửi gắm niềm tin, ước vọng và cầu mong sự giải thoát.

- Sán Chỉ là dân tộc ít người sinh tụ chủ yếu ở Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Trong đó, số lượng tập trung đông nhất ở Bắc Kạn và Thái Nguyên.

- Ở Bắc Kạn, đồng bào Sán Chỉ chủ yếu tập trung ở hai thôn Nà Lẩy và Khuổi Bẻ của huyện Pắc Nặm. Người Sán Chỉ ở nơi đây hiện còn lưu giữ được nhiều nét văn hoá đặc sắc trong đời sống văn hoá tín ngưỡng của dân tộc mình.

- Việc nghiên cứu về dân tộc Sán Chỉ đặc biệt là đời sống văn hóa tâm linh ở Bắc Kạn còn ít., chưa nhiều.

Tính cấp thiết

Sán Chỉ là dân tộc ít người sinh tụ chủ yếu ở Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Trong đó, số lượng tập trung đông nhất ở Bắc Kạn và Thái Nguyên. Ở Bắc Kạn, đồng bào Sán Chỉ chủ yếu tập trung ở hai thôn Nà Lẩy và Khuổi Bẻ của huyện Pắc Nặm. Người Sán Chỉ ở nơi đây hiện còn lưu giữ được nhiều nét văn hoá đặc sắc trong đời sống văn hoá tín ngưỡng của dân tộc mình. Tín ngưỡng có một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Sán Chỉ. Nó không chỉ ảnh hưởng và chi phối  tập quán, lối sống của đồng bào mà còn thể hiện sâu sắc bản sắc văn  hoá tộc người. Qua đó, ta thấy được ý thức về một nguồn gốc chung, một ông tổ chung  và các quan hệ xã hội trong cộng đồng tộc người đó. Bên cạnh những tác động tiêu cực của hoạt động tín ngưỡng, ta cần phải nhắc đến những tinh hoa, những nét quý giá, tích cực, lắng đọng lại trong toàn bộ đời sống văn hoá của dân tộc này. Việc đi sâu nghiên cứu tìm hiểu về đời sống văn hoá tín ngưỡng của dân tộc Sán Chỉ ở Bắc Kạn hiện  nay chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu chi tiết, cụ thể và tỉ mỉ. Nghiên cứu đời sống văn hoá tín ngưỡng của người Sán Chỉ để thấy được vai trò của nó đối với nhiều mặt đời sống của đồng bào nhằm đưa ra những biện pháp bảo tồn  những nét hay, nét đẹp trong đời sống văn hoá tín ngưỡng; hoạch định các chiến lược, các chính sách phát triển văn hóa vùng và địa phương.

Mục tiêu

-          Nghiên cứu tìm hiểu các hoạt động tín ngưỡng diễn ra trong đời sống thường ngày và lễ tết của dân tộc Sán Chỉ tỉnh Bắc Kạn.

-          Vai trò của các hoạt động tín ngưỡng trong đời sống đồng bào Sán Chỉ.

-          Đề xuất chiến lược và giải pháp nhằm bảo tồn những giá trị tích cực của văn hóa tín ngưỡng của tộc người Sán Chỉ ở Bắc Kạn.

Nội dung

-          Tìm hiểu điều kiện địa lí tự nhiên của tỉnh Bắc Kạn.

-          Tìm hiểu đời sống văn hoá tín ngưỡng trong gia đình và cộng đồng của dân tộc Sán Chỉ ở Bắc Kạn: tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ ông tổ, tín ngưỡng thờ  tín ngưỡng nghề nghiệp,….

-          Tìm hiểu vai trò của các hoạt động tín ngưỡng đối với đời sống của người dân nơi đây.

-          Đưa ra những giải pháp và khuyến  nghị đối với các hoạt động tín ngưỡng trong đời sống của dân tộc Sán Chỉ.

Tải file Đời sống văn hoá tín ngưỡng của dân tộc Sán Chỉ ở Bắc Kạn tại đây

PP nghiên cứu

- Phương pháp điền dã dân tộc học.

- Phương pháp phỏng vấn được sử dụng trong thời gian khảo sát và sưu tầm tư liệu tại địa phương.

Đây là những phương pháp chủ yếu trong quá trình thực hiện đề tài này.

- Ngoài ra, đề tài cũng sử dụng phương pháp so sánh, phân tích và tổng hợp tư liệu. Từ đó hệ thống hoá những tư liệu đã thu thập được để đưa vào hoàn thành luận văn.
- Phương pháp tiếp cận liên ngành là phương pháp quan trọng để khảo sát điền dã lấy tư liệu trong cộng đồng.

Hiệu quả KTXH

6.1.  Sản phẩm khoa học            

-          Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02                                                                    

      6.1. Sản phẩm đào tạo: 01 nhóm sinh viên NCKH.                       

      6.3.  Sản phẩm ứng dụng:

- Đề tài “Đời sống văn hoá tín ngưỡng của dân tộc Sán Chỉ ở  Bắc Kạn”- cung cấp thêm một nguồn tư liệu cho việc quản lí nhà nước về tôn giáo tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Là cơ sở cho việc quản lí văn hoá dân tộc tại địa phương.

- Là một chuyên đề sử dụng trong dạy học môn Tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam.

6.4. Các sản phẩm khác:

Nhu cầu kinh phí dự kiến: 70,000,000đ

ĐV sử dụng

Đại học Thái Nguyên

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(1)

dân tộc

cần thêm hinh ảnh văn hoá xác thực

(09/04/2013 15:44:18)
 

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*