Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN KHẨU NGỮ CAO CẤP CHO SINH VIÊN TRUNG QUỐC TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Thị Huyền Trang,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 172 Số 12 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Việc đưa trò chơi vào giảng dạy ngoại ngữ hiện đang được phổ biến trong các lớp học, sách về hệ thống trò chơi áp dụng trong giảng dạy tiếng Anh có nhiều song trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài còn hạn chế. Thiết kế trò chơi học tập tiếng Việt cho sinh viên Trung Quốc là một vấn đề vừa có ý nghĩa khoa học lại vừa có ý nghĩa thực tiễn đối với việc giảng dạy để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, dạy học đạt hiệu quả cao. Bài viết đề cập đến việc thiết kế một số trò chơi học tập trong giảng dạy môn Khẩu ngữ cao cấp cho sinh viên Trung Quốc tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên như: trò chơi học vần, trò chơi từ vựng, trò chơi rèn luyện kĩ năng giao tiếp tiếng
Việt. Các trò chơi này một phần được tác giả sưu tầm, chọn lọc trong quá trình giảng dạy, bên cạnh đó có một số trò chơi do bản thân người viết thiết kế để đáp ứng yêu cầu môn học.

Từ khóa: thiết kế trò chơi học tập; tiếng Việt; trò chơi học vần; trò chơi từ vựng, rèn luyện kĩ năng giao tiếp