Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho học sinh lớp đầu cấp tiểu học thông qua hoạt động giải toán
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Ngọc Bích, Vũ Văn Tiến
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục Tập 155 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho học sinh các lớp đầu cấp tiểu học nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu, thực hiện thành công nhiệm vụ học tập toán, đạt được mục tiêu giáo dục toán học ở tiểu học. Bài báo đề cập đến việc tổ chức các hoạt động chuyển đổi ngôn ngữ, thực hành hiệu quả ngôn ngữ toán học trong giao tiếp toán học góp phần phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho học sinh các lớp đầu cấp tiểu học thông qua hoạt động giải toán.