Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khảo sát một số lỗi sai của học sinh tiểu học trong học tập môn Toán
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Ngọc Bích, Vũ Văn Tiến
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 163 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Ngôn ngữ toán học (NNTH) ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và kết quả học tập của học sinh trong học tập môn Toán. Với học sinh, việc sử dụng ngôn ngữ toán học trong học tập là một khó khăn không nhỏ. Chúng tôi tiến hành khảo sát khả năng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh về các vấn đề: khả năng đọc, viết các kí hiệu và thuật ngữ toán học; khả năng tính toán của học sinh trong học tập môn Toán; sự chuyển dịch từ sơ đồ, hình ảnh sang ngôn ngữ tự nhiên và sang ngôn ngữ toán học. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh và bước đầu đưa ra một số khuyến nghị giúp hình thành, phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh.