Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng và năng suất cây men (Mosla dianthera) tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Đặng Kim Vui, Trần Trung Kiên, Trần Quốc Hưng, Nguyễn Viết Hưng, Đỗ Thị Thử
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 2 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của liều lượng lân đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô chất lượng protein cao (QPM) - QP4 và ngô thường - LVN10 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Bùi Văn Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 1 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

The Speech Recognition Systems of IOIT for IWSLT 2014

 • Tác giả : Nguyễn Quốc Bảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Improving Acoustic Model for English ASR System using Deep Neural Network

 • Tác giả : Nguyễn Quốc Bảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Improving Acoustic Model for Vietnamese Large Vocabulary Continuous Speech Recognition System using Deep Bottleneck features

 • Tác giả : Quoc Bao Nguyen, Tat Thang Vu, Chi Mai Luong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Multilingual Shifting Deep Bottleneck Features for low-resource ASR

 • Tác giả : Quoc Bao Nguyen, Jonas Gehring, Markus Muller ,Sebastian Stuker, Alexander Waibel
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Optimizing Deep Bottleneck Feature Extraction

 • Tác giả : Quoc Bao Nguyen, Jonas Gehring, Kevin Kilgour, Alex Waibel
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Effect of N, P, K Dosages on Grain Yeild and Protein Quality of QPM Variety QP4 and Normal Maize Variety LVN10 in Thai Nguyen, Vietnam

 • Tác giả : Tran Trung Kien, Phan Xuan Hao, Đo Tuan Khiem
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Maize for Asia: Emerging Trends and Technologies Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của kali đến năng suất và chất lượng của giống ngô QP4 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của các liều lượng đạm, lân, kali đến năng suất và chất lượng protein của giống ngô chất lượng protein cao (QPM) - QP4 và ngô thường - LVN10 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Phan Xuân Hào, Đỗ Tuấn Khiêm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 11 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô chất lượng Protein cao (QPM) vụ Xuân và vụ Thu Đông 2004 - 2005 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Phan Xuân Hào, Đỗ Tuấn Khiêm, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 3 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô chất lượng protein cao (QPM) - QP4 và ngô thường - LVN10 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Phan Xuân Hào
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Số 4 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô chất lượng Protein cao vụ Thu Đông 2004 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Tuấn Khiêm, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 10 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô chất lượng Protein cao tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Phan Xuân Hào, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 1 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

So sánh một số giống ngô chất lượng đạm cao vụ Đông năm 2002

 • Tác giả : Phan Thị Vân, Luân Thị Đẹp, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 27 Số 3 Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Differential stability of convex optimization problems under inclusion constraints

 • Tác giả : D. T. V. An, N. D. Yen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Applicable Analysis Tập 1 Số 94 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Giải pháp truyền tin ảnh dưới dạng tin nhắn SMS

 • Tác giả : Ngô Thị Vinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 126 Số 130 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Adapting bottle neck feature to multi space distribution for Vietnamese speech recognition

 • Tác giả : Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Conference of the Oriental chapter of the International Coordinating Committee on Speech Databases and Speech I/O Systems and Assessment Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Vietnamese recognition using tonal phoneme based on multi space distribution

 • Tác giả : Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang, Do Quoc Truong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Computer Science and Cybernetics Tập 30 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Segmentation of Telephone Speech Based on Speech and Non-Speech Models

 • Tác giả : Michael Heck, Christian Mohr, Sebastian Stüker, Markus Müller, Kevin Kilgour, Jonas Gehring, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen, and Alex Waibel
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science Tập 8113 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học
 
Trang 9/126 <12...5678910111213...125126>