Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Vai trò của thư viện simulink khi xây dựng bộ thí nghiệm ảo khảo sát đặc tính chỉnh lưu của diode bán dẫn nhằm hỗ trợ quá trình dạy học ở trường THPT

 • Tác giả : Lê T. Hồng Gấm, Khúc Hùng Việt, Giáp T.Thùy Trang và Phạm Hữu Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí thiết bị giáo dục Số 138 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Biến thể biệt lập của các thành phần câu trong tiếng Việt

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Về vị trí cơ bản của trạng ngữ trong câu xét trong mối quan hệ kết trị với vị từ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Đối lập giữa chủ ngữ và bổ ngữ trong tiếng Việt nhìn từ góc độ kết trị của vị từ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Về mối quan hệ cú pháp giữa trạng ngữ với bộ phận còn lại của câu nhìn từ góc độ kết trị của vị từ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Một số khó khăn, hạn chế của việc vận dụng cách định nghĩa chủ ngữ, vị ngữ theo quan niệm truyền thống vào dạy học ngữ pháp

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Văn Lộc
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Góp thêm một số ý kiến về việc phân biệt quan hệ cú pháp với quan hệ ngữ nghĩa

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Sự chi phối của ý nghĩa đối với kết trị và sự hiện thực hóa kết trị của động từ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Khởi ngữ: Nhìn từ góc độ kết trị của từ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Xác định thành tố chính của cụm chủ vị và thành phần chính của câu tiếng Việt dựa vào thuộc tính kết trị của vị từ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Phân biệt chủ ngữ với tân ngữ dựa vào kết trị của động từ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ - ĐH Thái Nguyên Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Những khái niệm cơ bản trong ngữ pháp phụ thuộc và lí thuyết kết trị của L.Tesnière

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học công nghệ - ĐH Thái Nguyên Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Bàn thêm về các cấu trúc bao giờ đi, đi bao giờ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Số 10 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Cách biểu hiện mối quan hệ nhân quả bằng quan hệ từ trong câu tiếng Việt

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Tập 166 Số 8 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Cách biểu hiện mối quan hệ nhận quả trong câu tiếng Việt bằng động từ quan hệ

 • Tác giả : Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Thu Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: T/c Khoa học &Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

SỬ DỤNG PHẦN MỀM WOLFRAM MATHEMATICA HỖ TRỢ GIẢI CÁC BÀI TOÁN CƠ HỌC VÀ QUANG HÌNH ĐẠI CƯƠNG

 • Tác giả : Khúc Hùng Việt, Phạm Hữu Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN Tập 159 Số 14 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Vai trò của thư viện simulink khi xây dựng bộ thí nghiệm ảo khảo sát đặc tính chỉnh lưu của diode bán dẫn nhằm hỗ trợ quá trình dạy học ở trưừng thpt

 • Tác giả : Lê Thị Hồng Gấm, Khúc Hùng Việt, Giáp Thị Thùy Trang, Phạm Hữu Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí thiết bị giáo dục Tập 2 Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Dạy học ở tiểu học dựa vào phong cách học tập của học sinh theo mô hình VARK

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Chuyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số 131 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Dạy học phân hóa dựa vào PCHT của HS

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Chuyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Lợi ích của sự hiểu biết về phong cách học tập

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Chuyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học
 
Trang 9/160 <12...5678910111213...159160>