Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Vận dụng kế toán trách nhiệm phục vụ hoạt động kiểm soát tại các doanh nghiếp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tái cơ cấu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2015

 • Tác giả : Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Chỉ tiêu vòng quay tín dụng trong hiệu quả kinh doanh ngân hàng

 • Tác giả : Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 145 Số 10 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Thương Mại cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam lộ trình Basel II

 • Tác giả : Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 136 Số 1 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng chính sách hàng tồn kho hợp lý trong công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại các doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thị Nhung, Trần Văn Hùng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Trần Đình Tuấn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 130 Số 16 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chè tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 135 Số 10 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng Hệ thống thông tin kế toán quản trị tại một số nước trên thế giới và bài học cho các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

 • Tác giả : Trần Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 113 Số 8 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại các doanh nghiệp chế biến chè tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 122 Số 9 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Kế toán quản trị chi phí tại các công ty chế biến chè trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 118 Số 7 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Hoàn thiện kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thái Nguyên.

 • Tác giả : Trần Đình Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 109 Số 9 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Chè Sông Cầu - Tổng Công ty Chè Việt Nam

 • Tác giả : Trần Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 109 Số 9 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Kinh nghiêm tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại một số nước trên thế giới và bài học cho các doanh nghiệp sản xuất-chế biến chè Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc tế

 • Tác giả : Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Thị Lan Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo quốc tế của Hội kế toán và Kiểm toán Số 8 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Kiểm soát thông tin gian lận trên BCTC của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán

 • Tác giả : Dương Thị Luyến, Nguyễn Thị Lan Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí công thương Số 6 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động thu chi tài chính tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí

 • Tác giả : Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Thị Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Tập 152 Số 7 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Yêu cầu vận dụng kế toán trách nhiệm trong các bệnh viện công lập

 • Tác giả : Nguyễn Thị Lan Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kế toán và Kiểm toán Số 5 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Mở rộng môi trường học tiếng Hán thông qua ứng dụng đa phương tiện tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Mai Thị Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Hường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 157 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Nghiên cứu thực trạng tài chính chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu, Hà Thị Thanh Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Tài chính Tập 2 Số 642 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Về chính sách tài chính cho chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu, Hà Thị Thanh Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo Tập 24 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu, Nguyễn Thị Kim Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á và Thái Bình Dương Tập 478 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 9/156 <12...5678910111213...155156>