Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Mô hình đồng giảng dạy tại khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên.
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Minh Loan, Phí Thị Mùi
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 191 Số 15 Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Bài viết này trình bày mô hình dạy học đồng giảng dạy (co-teaching) đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Thông qua tổng hợp những nghiên cứu, bài viết sẽ trình bày cơ sở lí luận về mô hình dạy học đồng giảng dạy, phân tích những lợi ích cũng như những điểm cần lưu ý khi sử dụng phương thức này, từ đó đề xuất cân nhắc ứng dụng trong bối cảnh dạy học của Việt Nam, đặc biệt là tại các cơ sở đào tạo đại học. Bài viết cũng trình bày thử nghiệm thực tế mô hình trên tại Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên bao gồm các bước tiến hành và bước đầu đánh giá về tính hiệu quả của mô hình này.