Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: lên kế hoạch

Thực trạng và biện pháp xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

  • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

Mô hình đồng giảng dạy tại khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên.

  • Tác giả : Nguyễn Thị Bích Ngọc, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>