Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Phiếu đánh giá giờ giảng

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở trường đại học theo Chuẩn đầu ra

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
 • Năm xuất bản:

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Mô hình đồng giảng dạy tại khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên.

 • Tác giả : Nguyễn Thị Bích Ngọc, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Thiết kế bài tập kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học theo TT30/2014

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN
 • Năm xuất bản:

Đánh giá tính bền vững của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2012

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,  Phạm Thị Nga, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nhâm Tuất, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ
 • Năm xuất bản:

Cải tiến phiếu đánh giá giờ giảng của sinh viên khoa Sinh trường Đại học Sư phạm

 • Tác giả : Nguyễn Phúc Chỉnh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>