Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Phiếu đánh giá giờ giảng

Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

 • Tác giả : Đỗ Văn Hải,  Hoàng Văn Hùng,  Nguyễn Quang Thi, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Nghiên cứu đặc điểm, tính chất đất và đánh giá hiệu quả của một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Ninh Văn Quý,  Đàm Xuân Vận,  Quyền Thị Dung, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 • Năm xuất bản:

Đánh giá cảnh quan tỉnh Bắc Kạn cho mục đích phát triển loại hình sản xuất nông lâm kết hợp

 • Tác giả : Phạm Hương Giang, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Đánh giá cảnh quan cho mục đích phát triển 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Phạm Hương Giang, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Đánh giá tính bền vững của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2012

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,  Phạm Thị Nga, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nhâm Tuất, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ
 • Năm xuất bản:

Cải tiến phiếu đánh giá giờ giảng của sinh viên khoa Sinh trường Đại học Sư phạm

 • Tác giả : Nguyễn Phúc Chỉnh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>