Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Phiếu đánh giá giờ giảng

Đánh giá tính bền vững của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2012

  • Tác giả : Phạm Thị Nga,  Phạm Thị Nga, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:

Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam

  • Tác giả : Nguyễn Thị Nhâm Tuất, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ
  • Năm xuất bản:

Cải tiến phiếu đánh giá giờ giảng của sinh viên khoa Sinh trường Đại học Sư phạm

  • Tác giả : Nguyễn Phúc Chỉnh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>