Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ Tập 112 Số 121 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo sạch khá dồi dào, nhưng chưa được chú trọng khai thác. Nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam được phân bố trên khắp cả nước. So với tiềm năng thì khai thác năng lượng tái tạo vẫn còn ở mức khiêm tốn, như điện tái tạo chiếm 1,8% trong tổng sản xuất điện quốc gia, nhiệt tái tạo và năng lượng sinh học thì không đáng kể và hầu như chưa có trên thị trường. Ngoài ra, đối với thuỷ điện nhỏ, hiện nay cũng mới chỉ khai thác được 300MW/4000MW tiềm năng, năng lượng mặt trời trên một m2: 1,5MW/5kWh tiềm năng; năng lượng gió mới chỉ thu được 1,5MW/8% diện tích lãnh thổ (khoảng 1800 MW), năng lượng sinh khối mới chỉ khai thác được 150 MW/800 MW tiềm năng. Đối với năng lượng tái tạo từ địa nhiệt, thuỷ triều, rác thải sinh hoạt, hay nhiên liệu sinh học như xăng sinh học, diezel sinh học thì hầu như chưa khai thác được nhiều…  

Tải file Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam tại đây