Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: tiết kiệm năng lượng.

Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nhâm Tuất, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ
 • Năm xuất bản:

Corrosion inhibition by caffeine and caffeine-I- system for CT38 stell in 1M Hydrochloric acid solution

 • Tác giả : Trương Thị Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHTN
 • Năm xuất bản:

Đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Đông, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Công ty CP công nghệ cao Cao Xanh: Sản xuất sạch hơn - giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững tại công ty CP Cao Sao Xanh

 • Tác giả : Nguyễn Thị Đông,  Nguyễn Thu Huyền, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí môi trường
 • Năm xuất bản:

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Designing the adaptive control unit for technologies using liquid fuels)

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng,  Nguyễn Hữu Công,  Nguyễn Tiến Dũng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>