Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Ths.Nguyễn Thị Đông, Ths.Nguyễn Thị Hồng Viên
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học & công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 99 Số 11 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Tải file Đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên tại đây