Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Hợp tác kinh tế

Thực trạng thu hút FDI tại Việt Nam giai đoạn 1998-2016

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hoa, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Tài chính
 • Năm xuất bản:

Hợp tác giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất và chế biến dược liệu ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta

 • Tác giả : Phạm Văn Hạnh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang và định hướng tổ chức không gian phát triển.

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, NXB Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2014. Tập 2, trang 813.
 • Năm xuất bản:

Đánh giá thực trạng và hiệu quả một số hệ thống canh tác nương rẫy tại xã Cao Kỳ - Huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Nguyễn Văn Công, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Tính tất yếu của việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục lý luận
 • Năm xuất bản:

Vai trò quản lý của Nhà nước trong việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Some main solutions to prevent Vietnamese economic recession

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục Việt Nam – Hàn Quốc, triển vọng và giải pháp”
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>