Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phân tích diễn ngôn đa phương thức những quảng cáo đồ ăn nhanh bằng tiếng Anh
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Dương Hồng Yến, Nguyễn Trọng Du, Nguyễn Thị Phượng
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Quảng cáo trực tuyến là một trong số những loại hình quảng cáo truyền thông mà con người thường xuyên tiếp xúc trong thời đại hiện nay. Trên thực tế, rất nhiều cá nhân mua một số sản phẩm có thể là do chiến lược tiếp thị hiệu quả của công ty. Bài nghiên cứu này nhằm mục đích tìm ra yếu tố ngôn ngữ và phi ngôn ngữ nào đã được sử dụng trong quảng cáo thức ăn nhanh bằng tiếng Anh và tác dụng thuyết phục của chúng đối với việc tiêu thụ khán giả bằng cách đặt trong quan điểm phân tích diễn ngôn đa phương thức của Norris (2004). Cụ thể, bài nghiên cứu tập trung phân tích ba video quảng cáo của ba chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng nhất thế giới (Kentucky Fried Chicken, McDonald, và Burger King). Kết quả của nghiên cứu cho thấy ngoài ngôn ngữ, còn có nhiều phương thức giao tiếp khác ảnh hưởng đến việc tiêu thụ các sản phẩm thức ăn nhanh như khoảng cách không gian, tư thế, cử chỉ, ánh mắt, chuyển động đầu, âm nhạc, in ấn và bố cục. Trong đó, mức độ ảnh hưởng của mỗi phương thức trong từng quảng cáo là khác nhau và có tác dụng nhất định trong việc thuyết phục người xem quảng cáo.