Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập biểu đồ nhiệt - ẩm trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 47 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập tháp dân số trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 46 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Chọn và tìm kiếm đối tượng bản đồ trong Mapinfo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 42 Số 2 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng tin học thành lập bản đồ địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 41 Số 1 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Các bề mặt đỉnh và địa hình sườn ở lưu vực sông Công tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 40 Số 4 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Hiện trạng khai thác khoáng sản ở Đại Từ và ảnh hưởng của chúng đến cảnh quan địa hình và tài nguyên đất

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 38 Số 2 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Một số nguyên nhân gây ô nhiễm và thoái hóa môi trường đất tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 31 Số 3 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Địa hình hình thành do hoạt động của các dòng chảy trên mặt vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 18 Số 2 Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Đặc điểm khoáng hóa thiếc vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 14 Số 2 Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Địa hình và khoáng hóa thiếc sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trái đất Tập 22 Số 2 Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Một số tiền đề tìm kiếm khoáng sản thiếc vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 10 Số 2 Năm 1999
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Trầm tích đệ tứ và địa hình bồi tụ vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 8 Số 5 Năm 1998
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Nghiên cứu quá trình phong hóa vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 5 Số 2 Năm 1998
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng của giống ngô nếp lai HN88 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Đặng Văn Minh, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 265 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, khoảng cách mật độ trồng đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Đặng Văn Minh, Trần Trung Kiên, Nguyễn Mạnh Hùng, Vương Huy Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Số 2 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Đặng Văn Minh, Trần Trung Kiên, Nguyễn Mạnh Hùng, Ô Kim Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 133 Số 3 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây thủy ma (pilea sp.) – một loài cây men rượu ở Hà Giang

 • Tác giả : Nguyễn Thị Tình, Trần Trung Kiên, Trần Quốc Hưng, Lương Hùng Tiến, Ngô Xuân Bình, Đặng Kim Vui
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 12 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số tổ hợp ngô lai tại Tuyên Quang

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Trần Minh Quân, Hoàng Văn Tiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 12 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống chuối tiêu hồng nuôi cấy mô tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Trần Văn Điền, Dương Trung Dũng, Lê Xuân Thành
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 20 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón vô cơ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân 2013 và 2014 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh

 • Tác giả : Lê Thị Kiều Oanh, Trần Trung Kiên, Hoàng Anh Đệ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 126 Số 12 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 
Trang 7/126 <12345678910...125126>