Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Các phức hệ magma xâm nhập và mối liên quan của chúng với khoáng sản ở Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 54 Số 6 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 52 Số 4 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Bước đầu đánh giá kết quả sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học địa lý ở một số trường THPT miền núi

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 48 Số 4 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập biểu đồ nhiệt - ẩm trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 47 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập tháp dân số trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 46 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Chọn và tìm kiếm đối tượng bản đồ trong Mapinfo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 42 Số 2 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng tin học thành lập bản đồ địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 41 Số 1 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Các bề mặt đỉnh và địa hình sườn ở lưu vực sông Công tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 40 Số 4 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Hiện trạng khai thác khoáng sản ở Đại Từ và ảnh hưởng của chúng đến cảnh quan địa hình và tài nguyên đất

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 38 Số 2 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Một số nguyên nhân gây ô nhiễm và thoái hóa môi trường đất tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 31 Số 3 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Địa hình hình thành do hoạt động của các dòng chảy trên mặt vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 18 Số 2 Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Đặc điểm khoáng hóa thiếc vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 14 Số 2 Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Địa hình và khoáng hóa thiếc sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trái đất Tập 22 Số 2 Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Một số tiền đề tìm kiếm khoáng sản thiếc vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 10 Số 2 Năm 1999
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Trầm tích đệ tứ và địa hình bồi tụ vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 8 Số 5 Năm 1998
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Nghiên cứu quá trình phong hóa vùng Đông Bắc Tam Đảo

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 5 Số 2 Năm 1998
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng của giống ngô nếp lai HN88 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Đặng Văn Minh, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 265 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, khoảng cách mật độ trồng đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Đặng Văn Minh, Trần Trung Kiên, Nguyễn Mạnh Hùng, Vương Huy Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Số 2 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Đặng Văn Minh, Trần Trung Kiên, Nguyễn Mạnh Hùng, Ô Kim Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 133 Số 3 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây thủy ma (pilea sp.) – một loài cây men rượu ở Hà Giang

 • Tác giả : Nguyễn Thị Tình, Trần Trung Kiên, Trần Quốc Hưng, Lương Hùng Tiến, Ngô Xuân Bình, Đặng Kim Vui
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 12 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 
Trang 7/126 <12345678910...125126>