Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Khai thác thế mạnh nguồn vốn nhân lực cải thiện sinh kế của hộ nông dân trong giảm nghèo ở Bắc Kạn

 • Tác giả : Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Lao động và Xã hội Số 529 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Ổn định thu nhập của hộ nông dân hướng tới giảm nghèo bền vững tại tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Nguyễn Văn Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Lao động và Xã hội Số 528 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Study on fabrication of CdZnSe/ZnSeS tenary alloy quantum dots

 • Tác giả : Pham Thu Nga, Nguyen Hai Yen, Vu Duc Chinh, Dinh Hung Cuong, Nguyen Ngoc Hai, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Xuan Nghia, Le Van Vu and L. Coolen;
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Inderscience Publishers Tập 12 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Study on the fabrication and properties of alloyed quantum dots and graphene quantum dots

 • Tác giả : Pham Nam Thang, Le Xuan Hung, Nguyen Hai Yen, Hoang Van Nong, Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Ngoc Hai, Pham Ngoc Hong, Pham Thu Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Publishing House for Science and Technology Tập 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ZnxCd1-xS : Cu với hàm lượng tạp Cu lớn

 • Tác giả : Hoàng Thị Lan Hương , Nguyễn Huyền Trang , Vũ Thị Hồng Hạnh , Nguyễn Thị Thu Trang , Nguyễn Thị Thúy Liễu , Nguyễn Xuân Nghĩa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Publishing House for Science and Technology Tập 2 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

“Study of composition dependent structural and optical properties of alloyed Cu:ZnxCd1-xS nanocrysatls”

 • Tác giả : Vũ T Hồng Hạnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Publishing House for Science and Technology Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các nano tinh thể hợp kim CdZnS/ZnS cấu trúc lõi/vỏ

 • Tác giả : 1) Đỗ Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Vân Anh, Đặng Thị Hồng Nhung, Trần Thị Thoa Vượng, Vũ Thị Hồng Hạnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Multi Parametric Programming and Exact Linearization based Model Predictive Control of a Permanent Magnet Linear Synchronous Motor

 • Tác giả : Dao Phuong Nam, Nguyen Hong Quang, Nguyen Nhu Hien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Điều khiển và Tự đông hóa cho phát triển bền vững (CASD 2017) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Design an Exact Linearization Controller for Permanent Stimulation Synchronous Linear Motor Polysolenoid

 • Tác giả : Nguyen Hong Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Manh Hung, Nguyen Nhu Hien, Nguyen Trung Ty, Nguyen P Chi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Flatness Based Control Structure for Polysolenoid Permanent Stimulation Linear Motors

 • Tác giả : Nguyen Hong Quang, Dao Phuong Nam, Nguyen Trung Ty, Nguyen Manh Hung, Nguyen Nhu Hien, Vu Dinh Tan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE) Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Quản lý tài chính tại các trường mầm non công lập và vai trò của thông tin kế toán tại cơ sở

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hoài Thu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 490 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp khoáng sản

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hoài Thu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 647 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng chính sách hàng tồn kho hợp lý trong công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại các doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Văn Hùng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Trần Đình Tuấn, Trần Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 130 Số 16 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

A New Framework of Demand Response for Household Customers Based on Advanced Metering Infrastructure Under Smart Grids

 • Tác giả : Minh Y Nguyen, Duc Minh Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Electric Power Components and Systems, Taylor & Francis Tập 44 Số 2 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Design on controllers for electrical appliances in smart home

 • Tác giả : Tran Que Son, Tran Manh Tuan, Le Van Hoan, Phung Thanh Hai, Nguyen Minh Y
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Smart Grid and Clean Energy Tập 6 Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Three-wire network: A new power supply for smart buildings with demand management systems

 • Tác giả : Nguyen Minh Y
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: American Journal of Electrical Research Tập 5 Số 10 Năm 2106
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt khu ký túc xá trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp bằng mô hình công nghệ kết hợp hồ sinh học và bãi lọc trồng cây

 • Tác giả : Vi Thị Mai Hương, Vũ Thị Thao, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Vân Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 154 Số 9 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Công nghệ kết hợp hồ sinh học và bãi lọc trồng cây để xử lý nước thải sinh hoạt

 • Tác giả : Vi Thị Mai Hương, Trần Đức Hạ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 96 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển

 • Tác giả : Ngô Kiên Trung, Nguyễn Thị Thanh Nga, Dương Quốc Tuấn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

An application of adaptive fuzzy control for leg rehabilitation

 • Tác giả : Vu Duc Tan, Ngo Kien Trung, Chu Duc Toan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International conference of science and technology Tập 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa
 
Trang 7/160 <12345678910...159160>