Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho học sinh lớp đầu cấp tiểu học thông qua hoạt động giải toán

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích, Vũ Văn Tiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục Tập 155 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh tiểu học trong dạy học môn Tự nhiên - Xã hội

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục Tập 152 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Khảo sát một số lỗi sai của học sinh tiểu học trong học tập môn Toán

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích, Vũ Văn Tiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 163 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Kiểm tra và đánh giá học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục Tập 143 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thiết kế bài tập kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học theo TT30/2014

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 148 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Rèn luyện thao tác phân tích - tổng hợp, khái quát hoá trong dạy học giải toán ở tiểu học

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích, Lê Ngọc Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục Tập 130 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Tư tưởng toán học hiện đại trong nội dung số tự nhiên môn Toán lớp 1

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thiết bị Giáo dục Số 122 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng câu hỏi trong dạy học giải toán có lời văn nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh các lớp cuối cấp tiểu học

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 141 Số 11 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn Toán ở trường tiểu học

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục Tập 118 Số 118 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Đánh giá năng lực đầu ra tiếng Nga của sinh viên trình độ A2 - B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Như Nguyệt*, Chu Thành Thúy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên Tập 174 Số 14 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

THe effectiveness of magazine project on enhancing English speaking competence of sophomores at School of Foreign Languages, Thai Nguyen University

 • Tác giả : Bui Ngoc Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vinh University Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Nghiên cứu tiếp nhận, dịch thuật và ảnh hưởng của tiểu thuyết Kim Dung tại Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Mai,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Hồng Đức Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Thiết kế một số trò chơi trong giảng dạy tiếng Trung Quốc giai đoạn sơ cấp

 • Tác giả : Nguyễn Thị Mai,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yêu hội thảo quốc gia về dạy học qua đề án lần thứ ba Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Bàn về ảnh hưởng của Kim Dung đối với tiểu thuyết võ hiệp Việt

 • Tác giả : Nguyễn Thị Mai
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Học viện Sư phạm Nội Giang Số 3 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Bàn về năm nét nghệ thuật đặc sắc của tiểu thuyết Kim Dung

 • Tác giả : Nguyễn Thị Mai
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Học viện Ngoại Ngữ Quân sự Số 11 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Phát triển khả năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên ngoại ngữ thông qua các bài đọc có nội dung bao hàm yếu tố văn hóa phù hợp

 • Tác giả : Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngọc Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 174 Số 14 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN KHẨU NGỮ CAO CẤP CHO SINH VIÊN TRUNG QUỐC TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 • Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Thị Huyền Trang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 172 Số 12 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Cơ giới hoá sản xuất cây lương thực trong điều kiện các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ

 • Tác giả : Phạm Văn Lang, Vũ Văn Đam
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Unknown input fractional-order functional observer design for one-side Lipschitz time-delay fractional-order systems

 • Tác giả : Mai Viet Thuan, Dinh Cong Huong, Nguyen Huu Sau, Quan Thai Ha
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Transactions of the Institute of Measurement and Control Tập 41 Số 15 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học
 
Trang 7/133 <12345678910...132133>