Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Nontrivial solutions of some fractional problems

 • Tác giả : N. V. Thin
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nonlinear Analysis: Real World Applications (SCI, Q1) Tập 38 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Vai trò động lực của phân phối đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

 • Tác giả : Phạm Văn Hạnh, Đỗ Thị Hoàng Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên Tập 136 Số 6 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội, Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Văn Huy, Phạm Văn Hạnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên Tập 136 Số 6 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Ảnh hưởng của thái độ và hành vi của khách hàng đến việc kiểm soát cảm xúc của nhân viên ở các doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

 • Tác giả : Phạm Văn Hạnh, Chu Thị Kim Ngân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên Tập 152 Số 7 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nghiên cứu marketing quan hệ của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

 • Tác giả : Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Minh Huệ, Nông Thị Dung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên Tập 152 Số 7 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Does Angry Customer Immediately Complain? :A Moderated Mediation Analysis

 • Tác giả : "Yoon, Mahn Hee", "Pham, Van Hanh"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Marketing Studies (Korean Strategic Marketing Association) Tập 25 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

New results on exponential stability and passivity analysis of delayed switched systems with nonlinear perturbations

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Đinh Công Hướng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Circuits, Systems & Signal Processing Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Vai trò của thư viện simulink khi xây dựng bộ thí nghiệm ảo khảo sát đặc tính chỉnh lưu của diode bán dẫn nhằm hỗ trợ quá trình dạy học ở trường THPT

 • Tác giả : Lê T. Hồng Gấm, Khúc Hùng Việt, Giáp T.Thùy Trang và Phạm Hữu Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí thiết bị giáo dục Số 138 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Biến thể biệt lập của các thành phần câu trong tiếng Việt

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Về vị trí cơ bản của trạng ngữ trong câu xét trong mối quan hệ kết trị với vị từ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Đối lập giữa chủ ngữ và bổ ngữ trong tiếng Việt nhìn từ góc độ kết trị của vị từ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Về mối quan hệ cú pháp giữa trạng ngữ với bộ phận còn lại của câu nhìn từ góc độ kết trị của vị từ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Một số khó khăn, hạn chế của việc vận dụng cách định nghĩa chủ ngữ, vị ngữ theo quan niệm truyền thống vào dạy học ngữ pháp

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Văn Lộc
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Góp thêm một số ý kiến về việc phân biệt quan hệ cú pháp với quan hệ ngữ nghĩa

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Sự chi phối của ý nghĩa đối với kết trị và sự hiện thực hóa kết trị của động từ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Khởi ngữ: Nhìn từ góc độ kết trị của từ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Xác định thành tố chính của cụm chủ vị và thành phần chính của câu tiếng Việt dựa vào thuộc tính kết trị của vị từ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Phân biệt chủ ngữ với tân ngữ dựa vào kết trị của động từ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ - ĐH Thái Nguyên Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Những khái niệm cơ bản trong ngữ pháp phụ thuộc và lí thuyết kết trị của L.Tesnière

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học công nghệ - ĐH Thái Nguyên Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Bàn thêm về các cấu trúc bao giờ đi, đi bao giờ

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Số 10 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học
 
Trang 7/159 <12345678910...158159>