Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Các nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép tại tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Tập 255 Số 7 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện mới

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế Châu Á - TBD Số 498 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Kế toán công nợ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế và QTKD Tập 1 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp tăng cường tính tự chủ của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 160 Số 15 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại công ty cổ phân đầu tư và thương mại TNG

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 156 Số 11 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phát triển chuỗi giá trị ngành chè tỉnh Yên Bái

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế Châu Á - TBD Tập 481 Số 11 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Định hướng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chè yên Bái

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Tập 475 Số 8 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Yên Bái đẩy mạnh khai thác tiềm năng và thế mạnh kinh tế từ cây chè

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tài chính Tập 637 Số 7 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường Đại học Kinh tế và QTKD - ĐH Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương, Đáo Đại Thắng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 152 Số 7 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phát triển chăn nuôi trâu ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Quản lý Kinh tế Số 70 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng thương hiệu trâu Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 142 Số 12 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty VInaphone

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 133 Số 3 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại VDB Tuyên Quang

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế và dự báo Số 4 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Hợp tác xã chè tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Tập 228 Số 4 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mai cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế và Phát triển Tập 2 Số 211 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Bàn về kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam

 • Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 121 Số 7 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Bắc Cạn

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 124 Số 10 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Thị Thúy Phương, Trịnh Thị Thu Hiền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 152 Số 7 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Synthesis and cytotoxic evaluation of novel indenoisoquinoline-propan-2-ol hybrids

 • Tác giả : Tham Pham Thi, Lena Decuyper, Tan Luc Quang, Chinh Pham The, Tuyet Anh Dang Thi, Ha Thanh Nguyen, Thuy Giang Le Nhat, Tra Nguyen Thanh, Phuong Hoang Thi, Matthias D'hooghe, Tuyen Van Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tetrahedron Letters Tập 57 Số 4 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Schmidt’s subspace theorem for moving hypersurface targets

 • Tác giả : N. T. Son, T. V. Tan and N. V. Thin
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Number Theory (SCI, Q1) Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học
 
Trang 3/160 <12345678910...159160>