Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm sử dụng đại số gia tử

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Tiến Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 181 Số 5 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Applying Fuzzy Fp-Treeto Mine Fuzzy Association Rules Using Hedge Algebras Based Approach

 • Tác giả : Nguyen Tien Duy, Lam Hung Son, Nghiem Van Tinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS) Tập 2 Số 12 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Forecasting Model for Enrolment Combining Weighted Fuzzy Time Series and Fourier Series Transform

 • Tác giả : Nghiem Van Tinh, Nguyen Tien Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS) Tập 3 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Design of Sugeno fuzzy logic controller for Resistance furnace

 • Tác giả : Nguyen Tien Duy, Nguyen Phuong Van, Tong Hai Yen, Nghiem Van Tinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS) Tập 3 Số 8 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Designing the Controller Based On the Approach of Hedge Algebras and Application for Temperaturecontrol Problem of Slab

 • Tác giả : Kien Vu Ngoc, Cong Nguyen Huu, Duy Nguyen Tien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: American Journal Of Engineering Research (AJER) Tập 7 Số 6 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế hệ thống bài tập củng cố kiến thức trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Giáo dục và Xã hội Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Can thiệp cho trẻ rối nhiễu tâm trí trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, khó khăn và giải pháp

 • Tác giả : Lê Thị Phương Hoa,Nguyễn Ngọc Hiếu, Lê Như Hoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Dạy và học ngày nay Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thực trạng rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm của sinh viên hiện nay

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thiết bị giáo dục Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Những khó khăn tồn tại trong công tác thực tập sư phạm của sinh viên

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Tập 188 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Vai trò của học vấn với năng suất lao động bình quân trên một giờ lao động: Nghiên cứu được thực hiện từ các quốc gia Asean

 • Tác giả : Trần Văn Quyết
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 244 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Sử dụng mô hình Probit để đo lường các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tìm kiếm việc làm phi nông nghiệp của lao động dân tộc thiểu số khu vực biên giới phía bắc Việt Nam

 • Tác giả : Trần Văn Quyết, Dương Thanh Tình, Nguyễn Phương Đại
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải quyết thiếu việc làm cho lao động dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

 • Tác giả : Trần Văn Quyết và cộng sự
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 172 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Transition in Goods Export Structure in the Northeast Region of Vietnam

 • Tác giả : Nong Ngoc Hung, Tran Van Quyet, Tran Quang Huy, Dinh Hong Linh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hương, Trần Văn Quyết, Nguyễn Văn Thông, Trần Thị Bích Thủy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 143 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số khu vực biên giới phía Bắc Việt Nam”

 • Tác giả : Dương Thanh Tình, Trần Văn Quyết
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 143 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Institutional Quality Matters: Evidence from Trade Flows of ASEAN-6 Countries

 • Tác giả : Nguyen Thi Thanh Huyen, Tran Nhuan Kien, Yoon Heo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Asian International Studies Review Tập 2 Số 18 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Compensation and Benefits for Affected People at the Son La Hydropower Project in Vietnam

 • Tác giả : Bui Thi Minh Hang, Nguyen Thi Thanh Huyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Humanities & Social Studies Tập 2 Số 6 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

An ninh lương thực của người dân tái định cư thuộc Dự án Thủy điện Sơn La

 • Tác giả : Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam Số 35 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Thực trạng sản xuất nông nghiệp của người dân tái định cư thuộc Dự án thủy điện Sơn La

 • Tác giả : Đinh Thị Vững, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bùi Thị Minh Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương Số 499 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 3/126 <12345678910...125126>