Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Vai trò của kỹ năng mềm đối với sinh viên các trường Đại học hiện nay

 • Tác giả : Phạm Thị Bích Huệ,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Quốc Gia Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên các trường Đại học

 • Tác giả : Phạm Thị Bích Huệ,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Phân tích đặc điểm ẩn dụ tri nhận của từ "ăn" trong tiếng Hán và so sánh với từ ngữ tương đương trong tiếng Việt

 • Tác giả : Mai Thị Ngọc Anh, Đỗ Thị Qúy Lan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về dạy học qua dự án lần thứ 3 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Language Environment Setting Through Our Foreign Currency Activities to Improve Chinese-Majoring Learners’ Competency

 • Tác giả : Mai Thị Ngọc Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Sino -VS Teaching English Tập 2 Số 16 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học tại Bộ môn tiếng Trung Quốc, Khoa Ngoại ngữ-Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Mai Thị Ngọc Anh, Vi Thị Hoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về dạy học qua dự án lần thứ 3 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Phân tích đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa Việt qua hiện tượng "ngữ pháp ngữ nghĩa" so sánh với tiếng Hán

 • Tác giả : Mai Thị Ngọc Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo “Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển”, tập 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy môn tiếng Trung du lịch tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Mai Thị Ngọc Anh, Vi Thị Hoa, Phạm Hùng Thuyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 174 Số 14 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

浅议语言环境因素对汉语教学的影响及对策---以越南太原大学外国语学院为例 (Bàn về sự ảnh hưởng của môi trường ngôn ngữ đối với việc dạy tiếng Hán và sách lược)

 • Tác giả : Mai Thị Ngọc Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Giáo dục Tập 6 Số 9 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Mở rộng môi trường học tiếng Hán thông qua ứng dụng đa phương tiện tại Khoa Ngoại ngữ -Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Mai Thị Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Hường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 157 Số 12 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

汉越人体五官词语引申状况对比研究 (Nghiên đối đối chiếu nghĩa bóng của những từ chỉ ngũ quan trong tiếng Hán và tiếng Việt)

 • Tác giả : Mai Thị Ngọc Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo “Giảng dạy và nghiên cứu tiếng Trung Quốc tại Việt Nam: Thực trạng và hướng phát triển” Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

浅议多媒体网络技术在汉语教学中的运用----以越南太原大学外国语学院为例 (Bàn về việc vận dụng kỹ thuật đa phương tiện trong việc dạy tiếng Hán ---Lấy Khoa Ngoại ngữ -ĐHTN làm ví dụ)

 • Tác giả : Mai Thị Ngọc Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Lý luận khoa học xã hội và thực tiễn Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

The Social Transformation and the Historical Evolution of Colleges in Viettnam-A Case Study of Vietnam National University, Hanoi

 • Tác giả : Mai Thị Ngọc Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Comparative Education Review”, Trung Quốc Tập 11 Số 36 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

The use of group work to enhance speaking skills for high school students in Vietnam

 • Tác giả : Nguyen Thi Dieu Ha
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications Tập 10 Số 4 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

The effects of peer correction on essay writing at SFL, TNU

 • Tác giả : Diêm Thị Thu Thủy,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

A study of intercultural communication: responding to complaints between Vietnamese and British people

 • Tác giả : Diêm Thị Thu Thủy,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

The effects of explicit instructions of reading strategies on reading comprehension at School of Foreign Languages, Thainguyen University

 • Tác giả : Diêm Thị Thu Thủy,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Mobile augmented reality activities in EFL classrooms at a Vietnamese university from the students' perspective

 • Tác giả : Hoàng Thị Ngọc Điểm, Nguyễn Thị Bích Ngọc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Asia TEFL Tập 16 Số 1 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

BOOK REVIEW: Csikszentmihalyi, M. (2008). Flow: The Psychology of Optimal Experience (1st ed.)

 • Tác giả : Hoàng Thị Ngọc Điểm,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: FIRE: Forum for International Research in Education Tập 3 Số 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Action Research Master Plan and Initial Results at TNU – School of Foreign Languages

 • Tác giả : Hoàng Thị Ngọc Điểm, Trần Thị Nhi, Phùng Văn Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Đại học Sư phạm Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Designing a Community Network in Language Teaching and Learning in Northern Provinces of Vietnam – A Proactive Approach of a Language School

 • Tác giả : Hoàng Thị Ngọc Điểm, Trần Thị Nhi, Phùng Văn Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Đại học Quốc gia Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học
 
Trang 3/133 <12345678910...132133>