Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Giải quyết thiếu việc làm cho lao động dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

 • Tác giả : Trần Văn Quyết và cộng sự
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 172 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Transition in Goods Export Structure in the Northeast Region of Vietnam

 • Tác giả : Nong Ngoc Hung, Tran Van Quyet, Tran Quang Huy, Dinh Hong Linh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hương, Trần Văn Quyết, Nguyễn Văn Thông, Trần Thị Bích Thủy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 143 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số khu vực biên giới phía Bắc Việt Nam”

 • Tác giả : Dương Thanh Tình, Trần Văn Quyết
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 143 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Institutional Quality Matters: Evidence from Trade Flows of ASEAN-6 Countries

 • Tác giả : Nguyen Thi Thanh Huyen, Tran Nhuan Kien, Yoon Heo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Asian International Studies Review Tập 2 Số 18 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Compensation and Benefits for Affected People at the Son La Hydropower Project in Vietnam

 • Tác giả : Bui Thi Minh Hang, Nguyen Thi Thanh Huyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Humanities & Social Studies Tập 2 Số 6 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

An ninh lương thực của người dân tái định cư thuộc Dự án Thủy điện Sơn La

 • Tác giả : Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam Số 35 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Thực trạng sản xuất nông nghiệp của người dân tái định cư thuộc Dự án thủy điện Sơn La

 • Tác giả : Đinh Thị Vững, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bùi Thị Minh Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương Số 499 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hữu cơ: Bài học cho Việt Nam

 • Tác giả : Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Khánh Doanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Tập 1 Số 249 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nhận diện tác động kinh tế và xã hội của các chương trình tái định cư thuộc dự án thủy điện

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bùi Thị Minh Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương Tập 482 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

A Study on Intra-household Gender Relation in Northern Vietnam

 • Tác giả : Nguyen Khanh Doanh, Tran Nhuan Kien, Do Dinh Long, Bui Thi Minh Hang, Nguyen Thi Thanh Huyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Korea Institute for International Economic Policy Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Thực trạng chuyển dịch sang nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất chè ở tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Khánh Doanh, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế và Phát triển Tập 226 Số 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Institutional Quality and ASEAN Trade Flows

 • Tác giả : Nguyen Thi Thanh Huyen, Yoon Heo, Tran Nhuan Kien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Sogang IIAS Research Series on International Affairs Tập 15 Số 1 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Determinants of Korean Outward Foreign Direct Investment in Southeast Asia Countries, 1991-2008

 • Tác giả : Tran Nhuan Kien, Nguyen Thi Thanh Huyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Sogang IIAS Research Series on International Affairs Tập 13 Số 1 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Parallel iterative methods for a finite family of sequences of nearly nonexpansive mappings in Hilbert spaces

 • Tác giả : Truong Minh Tuyen, Nguyen Song Ha
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Computational and Applied Mathematics Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

A new explicit iteration method for a class of variational inequalities

 • Tác giả : Nguyen Buong, Nguyen Song Ha, Nguyen Thi Thu Thuy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Numerical Algorithms Tập 2 Số 72 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Hybrid steepest-descent method with a countably infinite family of nonexpansive mappings on Banach spaces

 • Tác giả : Nguyen Buong, Nguyen Song Ha, Nguyen Thi Thu Thuy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nonlinear Functional Analysis and Applications Tập 2 Số 21 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

A new simple parallel iteration method for a class of variational inequalities

 • Tác giả : Nguyen Song Ha, Nguyen Buong, Nguyen Thi Thu Thuy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tỉnh Sơn La

 • Tác giả : Hà Thị Thanh Hoa – Hoàng Thị Huệ - Chu Thị Kim Ngân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Tài chính Số 663 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn
 
Trang 3/125 <12345678910...124125>