Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 thông qua các bài thơ thiếu nhi
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Ngọc Hiếu
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Thiết bị giáo dục Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN 0.5
Tóm tắt nội dung

Thiết kế, tổ chức GD Đạo đức cho HS lớp 2 thông qua các bài thơ thiếu nhi