Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trương THCS huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả "Nguyễn Ngọc Hiếu", "Lê Thị Bích Hảo"
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Thiết bị giáo dục Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN 0.5
Tóm tắt nội dung

Xây dựng biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trương THCS