Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng của từ Hán Việt và một số kiến nghị trong việc dạy và học từ vựng tiếng Hán
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Lưu Thị Lan Hương,
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN 978-604-9892-04-2
Tóm tắt nội dung

        Do yếu tố địa lý, lịch sử và giao lưu về nhiều lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, xã hội, chữ Hán được du nhập và sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia Châu Á. Ở Việt Nam, một lượng lớn từ vựng tiếng Hán đã thâm nhập vào tiếng Việt và dần dần trở thành một bộ phận quan trọng của tiếng Việt.

      Từ Hán Việt có nguồn gốc từ tiếng Hán nên có nhiều điểm tương đồng với từ vựng tiếng Hán về mặt ngữ âm cũng như ngữ nghĩa. Vì vậy vận dụng từ Hán Việt trong việc dạy và học tiếng Hán có nhiều thuận lợi đối với người Việt Nam. Bài viết phân tích ảnh hưởng của từ Hán Việt đối với việc dạy và học từ vựng tiếng Hán từ đó đưa ra một số kiến nghị về vận dụng từ Hán Việt trong việc dạy và học từ vựng tiếng Hán.