Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Về quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại của khách hàng cá nhân

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Lý, Nguyễn Thị Thúy Linh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tài chính Tập 2 Số 663 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Lý, Nguyễn Thị Thúy Linh, Dương Thanh Tình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế & Quản trị kinh doanh Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Lý, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Lê Thu Hoài
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tài chính Tập 2 Số 657 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Lý, Lê Thị Thu Phương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tài chính Tập 2 Số 655 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Investigation of MQL-Employed Hard-Milling Process of S60C Steel Using Coated-Cermented Carbide Tools

 • Tác giả : Tran Minh Duc and Tran The Long
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Mechanics Engineering and Automation Tập 6 Số 3 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐẦU PHUN DUNG DỊCH LẠNH CHO BÔI TRƠN LÀM NGUỘI TỐI THIỂU, ỨNG DỤNG VÀO PHAY CỨNG THÉP SKD11

 • Tác giả : Trần Minh Đức, Phạm Quang Đồng, Trần Thế Long*, Trần Quyết Chiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 173 Số 13 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Applied Research of Nanofluids in MQL to Improve Hard Milling Performance of 60Si2Mn Steel Using Carbide Tools

 • Tác giả : Tran Minh Duc, Tran The Long*, Pham Quang Dong, Tran Bao Ngoc
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: American Journal of Mechanical Engineering Tập 5 Số 5 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Performance of Al2O3 nanofluids in minimum quantity lubrication in hard milling of 60Si2Mn steel using cemented carbide tools

 • Tác giả : Duc Tran Minh, Long Tran The and Ngoc Tran Bao
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Advances in Mechanical Engineering Tập 9 Số 7 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Một số giải pháp phát triển kinh tế Việt Nam năm 2018

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hoài Thu, DươngThúy Hồng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 7 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp nâng cao hoạt động khoa học cho sinh viên

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, Phạm Thu Trang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tr119-120,124 Tập 4 Số 406 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tín chỉ tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, Nguyễn Kim Dung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục, tr67-69 Tập 2 Số 163 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

On the spinor norm in the unitary groups

 • Tác giả : Ngô Văn Định,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: East-West Journal of Mathematics Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Beta extensions and cuspidal types for p-adic spin groups

 • Tác giả : Ngô Văn Định,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Manuscripta Mathematica Tập 152 Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Semisimple characters for $p$-adic spin groups

 • Tác giả : Ngô Văn Định,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 155 Số 10 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

On the Schur module of $GL_m(\mathbb{C})$

 • Tác giả : Ngô Văn Định,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 118 Số 4 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2014/NĐ-CP ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 • Tác giả : Trần Thị Hồng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 6 Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRỞ THÀNH ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU

 • Tác giả : Trần Thị Hồng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 6 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Vai trò của chính sách khoa học công nghệ trong việc thúc đẩy hình thành đại học nghiên cứu ở Việt Nam

 • Tác giả : Trần Thị Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 695 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Establisment of Hairy Root Lines in Vietnamese Fameflower Plant (Talinum paniculatum )

 • Tác giả : Vu Thi Nhu Trang, Chu Hoang Mau
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chi Khoa học, Đại học quốc gia Hà Nội Tập 33 Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Use of ITS DNA barcode for identification of Jewels of Opar (Talinum paniculatum ) collected in Thanh Hoa, Vietnam

 • Tác giả : Thi Ngoc Lan Nguyen, Huu Quan Nguyen, Thi Hanh Nguyen, Thi Mai Thu Lo, Hoang Mau Chu*
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 46-49, mar. 2018 Tập 60 Số 1 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học
 
Trang 1/162 <12345678910...161162>