Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư với việc phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục ở Việt Nam

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0", NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Bất bình đẳng thu nhập nông thôn - thành thị tại Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Phương Hảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 507 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Thực trạng thu hút FDI tại Việt Nam giai đoạn 1998-2016

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Thúy Vân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Tài chính Tập 1 Số 670 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng chương trình môn GDTC theo hướng sinh viên tự chọn của Trường Đại học Kinh tế và QTKD

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Bính, Nguyễn Thị Kim Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Trường Đại học Kinh tế và QTKD Tập 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Sách chuyên khảo “Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây Quế tại Huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái”

 • Tác giả : Chủ biên: TS Trần Văn Quyết. Tham gia biên soạn: TS Nguyễn Việt Dũng, cùng thành viên khác
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Đại học Thái Nguyên, Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Sách chuyên khảo “Tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam”

 • Tác giả : Chủ biên: TS Nguyễn Việt Dũng, TS Trần Văn Quyết
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Thống Kê, Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giáo trình Tài chính tiền tệ

 • Tác giả : Chủ biên: TS Vũ Thị Hậu, Ths Vũ Thị Loan. Tham gia biên soạn chương 4: Ths Nguyễn Việt Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Đại học Thái Nguyên, Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Sách chuyên khảo “Huy động và sử dụng các nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi”

 • Tác giả : Chủ biên: TS Trần Đình Tuấn. Thành viên tham gia: Ths Đinh Thị Khánh, Ths Trần Văn Phú, CN Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Thị Hồng Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Lao động – Xã hội, Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

 • Tác giả : Chủ biên: TS Trần Đình Tuấn, Tham gia: Nguyễn Việt Dũng, các thành viên khác
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Đại học Thái Nguyên Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN trên địa bàn Huyện Lập Thạch – Vĩnh Phúc

 • Tác giả : TS Nguyễn Việt Dũng, Ths Mai Thanh Giang, Ths Nguyễn Trần Quân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 • Tác giả : TS Nguyễn Việt Dũng, Ths Nguyễn Trần Quân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam

 • Tác giả : TS Nguyễn Việt Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học "Xác định giá trị doanh nghiệp_ Từ lý luận đến thực tiễn", Khoa Tài chính doanh nghiệp Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 • Tác giả : Ths Nguyễn Việt Dũng, Ths Mai Thanh Giang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Kế toán Tập 150 Số 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính của doanh nghiệp xi măng niêm yết

 • Tác giả : Ths Nguyễn Việt Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí tài chính Tập 2 Số 627 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Bàn về tái cấu trúc tài chính đối với các doanh nghiệp xi măng niêm yết

 • Tác giả : Ths Nguyễn Việt Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Tài chính Tập 2 Số 10 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Sử dụng phương pháp chi phí sử dụng vốn xác định cơ cấu vốn tối ưu của doanh nghiệp

 • Tác giả : Ths Mai Thanh Giang, Ths Nguyễn Việt Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị Khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ II Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phân tích sự cân bằng tài chính tại doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Việt Nam

 • Tác giả : Ths Nguyễn Việt Dũng, Ths Dương Thanh Tình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. Tập 124 Số 10 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tài chính cho chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía bắc Việt Nam

 • Tác giả : PGS.TS Hoàng Thị Thu, NCS Nguyễn Việt Dũng, và Nhóm tác giả
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Y tế & Kinh tế - Xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi phía bắc Việt Nam qua 30 năm đổi mới Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phổ cập nhận thức tài chính kinh nghiệm của một số quốc gia và thực tiễn Việt nam

 • Tác giả : TS Lê Xuân Trường, Ths Nguyễn Việt Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán Tập 110 Số 9 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Thủ thuật gian lận thuế xuất khẩu, nhập khẩu và giải pháp khắc chế

 • Tác giả : TS Lê Xuân Trường, Ths Nguyễn Việt Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Tài chính Tập 569 Số 3 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 1/160 <12345678910...159160>