Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số tổ hợp ngô lai tại Tuyên Quang

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Trần Minh Quân, Hoàng Văn Tiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 12 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống chuối tiêu hồng nuôi cấy mô tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Trần Văn Điền, Dương Trung Dũng, Lê Xuân Thành
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 20 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón vô cơ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân 2013 và 2014 tại Cẩm Phả - Quảng Ninh

 • Tác giả : Lê Thị Kiều Oanh, Trần Trung Kiên, Hoàng Anh Đệ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 126 Số 12 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân 2014 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Kiều Oanh, Trần Trung Kiên, Trần Văn Điền, Ngô Mạnh Tiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 123 Số 9 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và khoảng cách trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của giống ngô nếp lai HN88 vụ Xuân 2014 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Vũ Thị Vui, Trần Văn Điền, Lê Thị Kiều Oanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 123 Số 9 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa tulip nhập nội vụ Đông Xuân 2013 - 2014 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Trần Văn Điền, Đặng Thị Tố Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 123 Số 9 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của thời vụ đến năng suất và chất lượng giống ngô nếp lai HN88 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Vũ Thị Vui, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 119 Số 5 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật canh tác đến dịch hại và năng suất của giống cà chua triển vọng TN386 trong vụ xuân hè 2013 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Mão, Trần Đình Hà, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 119 Số 5 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng của giống ngô nếp lai HN88 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 119 Số 5 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của tuổi và một số chỉ tiêu hình thái cây cá lẻ đến tỷ suất dăm gỗ keo lá tràm (Acacia auriculiformis A.cunn ex benth) trong sản xuất dăm gỗ ở tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Vũ Văn Thông, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 118 Số 4 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón đến sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ Xuân tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Bùi Văn Quang, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Lân, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 115 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây men (Mosla dianthera) tại tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Hoàng Hải Hiếu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 115 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng cao tại Tuyên Quang

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Nguyễn Hữu Hồng, Trần Thị Nhung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 12 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô lai vụ Thu Đông 2012 và vụ Xuân 2013 tại huyện vị xuyên, tỉnh Hà Giang

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Nguyễn Thị Quyên, Thái Thị Ngọc Trâm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 111 Số 11 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh Hà Giang

 • Tác giả : Nguyễn Văn Vinh, Trần Trung Kiên, Thái Thị Ngọc Trâm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 111 Số 11 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới chọn tạo tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Triệu Thị Huệ, Lê Thị Kiều Oanh, Dương Ngọc Hưng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 111 Số 11 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô lai nhập nội từ trung quốc tại vùng trung du miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Thái Thị Ngọc Trâm, Hoàng Minh Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 107 Số 7 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu định danh các loài nấm men từ cây men lá tại Cao Bằng và Bắc Kạn

 • Tác giả : Đặng Kim Vui, Trần Quốc Hưng, Ngô Xuân Bình, Nguyễn Văn Duy, Trần Trung Kiên, Lương Hùng Tiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 3 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng và năng suất cây men (Mosla dianthera) tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Đặng Kim Vui, Trần Trung Kiên, Trần Quốc Hưng, Nguyễn Viết Hưng, Đỗ Thị Thử
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 2 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của liều lượng lân đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô chất lượng protein cao (QPM) - QP4 và ngô thường - LVN10 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Bùi Văn Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 1 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 
Trang 8/126 <12...456789101112...125126>