Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Institutional Quality and ASEAN Trade Flows

 • Tác giả : Nguyen Thi Thanh Huyen, Yoon Heo, Tran Nhuan Kien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Sogang IIAS Research Series on International Affairs Tập 15 Số 1 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Determinants of Korean Outward Foreign Direct Investment in Southeast Asia Countries, 1991-2008

 • Tác giả : Tran Nhuan Kien, Nguyen Thi Thanh Huyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Sogang IIAS Research Series on International Affairs Tập 13 Số 1 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Parallel iterative methods for a finite family of sequences of nearly nonexpansive mappings in Hilbert spaces

 • Tác giả : Truong Minh Tuyen, Nguyen Song Ha
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Computational and Applied Mathematics Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

A new explicit iteration method for a class of variational inequalities

 • Tác giả : Nguyen Buong, Nguyen Song Ha, Nguyen Thi Thu Thuy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Numerical Algorithms Tập 2 Số 72 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Hybrid steepest-descent method with a countably infinite family of nonexpansive mappings on Banach spaces

 • Tác giả : Nguyen Buong, Nguyen Song Ha, Nguyen Thi Thu Thuy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nonlinear Functional Analysis and Applications Tập 2 Số 21 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

A new simple parallel iteration method for a class of variational inequalities

 • Tác giả : Nguyen Song Ha, Nguyen Buong, Nguyen Thi Thu Thuy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tỉnh Sơn La

 • Tác giả : Hà Thị Thanh Hoa – Hoàng Thị Huệ - Chu Thị Kim Ngân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Tài chính Số 663 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Xuất khẩu lao động: Giải pháp tạo việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Cạn

 • Tác giả : Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Hoàng Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương Số 498 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tỉnh Cao Bằng

 • Tác giả : Hoàng Thị Huệ, Phạm Văn Hạnh, Hà Thị Thanh Hoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương Số 498 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

KỸ THUẬT TỐI ƯU LƯỚI TỨ GIÁC TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỐI TƯỢNG BA CHIỀU ÁP DỤNG DIỄN HỌA NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM

 • Tác giả : Lê Sơn Thái, Mã Văn Thu, Trần Nguyễn Duy Trung, Phùng Trung Nghĩa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Multiple emotional voice conversion in Vietnamese HMM-based speech synthesis using non-negative matrix factorization

 • Tác giả : Trung-Nghia Phung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Reducing over-smoothness in HMM-based speech synthesis using exemplar-based voice conversion

 • Tác giả : Gia-Nhu Nguyen, Trung-Nghia Phung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

HMM-based Speech Synthesis with Multiple Individual Voices using Exemplar-based Voice Conversion

 • Tác giả : Trung-Nghia Phung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Some issues on syntax transformation in Vietnamese sign language translation

 • Tác giả : Thi Bich Diep Nguyen, Trung-Nghia Phung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

A Rule-Based Method for Text Shortening in Vietnamese Sign Language Translation

 • Tác giả : Thi Bich Diep Nguyen, Trung-Nghia Phung, Tat-Thang Vu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Special Characters of Vietnamese Sign Language Recognition System Based on Virtual Reality Glove

 • Tác giả : Diep Nguyen Thi Bich, Trung-Nghia Phung, Thang Vu Tat, Lam Phi Tung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Differential stability of a class of convex optimal control problems

 • Tác giả : D.T.V. An, J.-C. Yao, N.D. Yen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Applied Mathematics and Optimization
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Differential stability of convex discrete optimal control problems

 • Tác giả : D.T.V. An, N.T. Toan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica Số 43 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Further results on differential stability of convex optimization problems

 • Tác giả : 2. D.T.V. An, J.-C. Yao
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Optimization Theory and Applications Số 170 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN HIỆN NAY

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội, Trần Thị Mai,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 130 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học
 
Trang 8/129 <12...456789101112...128129>