Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Robust guaranteed cost control for time‐delay fractional‐order neural networks systems

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Dinh Cong Huong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Optimal Control Applications and Methods Tập 4 Số 40 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Vài nét tình hình nghiên cứu ngôn ngữ Toán học

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 135 Số 5 Năm 15
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Bồi dưỡng năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ toán học cho học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích - Lê Thị Thu Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 130 Số 16 Năm 15
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở các lớp cuối cấp tiểu học trên cơ sở vận dụng lý thuyết kiến tạo

 • Tác giả : Trần Ngọc Bích và nhóm nghiên cứu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 120 Số 6 Năm 14
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng GV GDCD cấp THPT

 • Tác giả : TS Nguyễn Thị Khương, CN Hoàng Thị Chiên, CN Nguyễn Quang Lanh, CN Nguyễn Thị Liên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Trường ĐHSP tại Lào Cai Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn GDCD ở THPT

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 179 Số 3 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Chênh lệch thu nhập theo giới tính: Lý thuyết và thực trạng tại Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 15 Số 191 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên GDCD ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Giáo dục và xã hội Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

On the Determinants of Korea’s outward Foreign Direct Investment: Does Institutional Distance Matter?

 • Tác giả : Nguyen Thi Thanh Huyen, Tran Nhuan Kien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Conference Proceedings “The 1st International Conference on Contemporary Issues on Economics, Management & Business” - November 2018, Hanoi - Vietnam. Labor – Social Publishing House Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng hệ thống tái sinh thông qua mô sẹo phục vụ chuyển gen vào hai giống khoai lang Chiêm dâu và KB1

 • Tác giả : Vũ Thị Lan,Phạm Bích Ngọc, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Ảnh hưởng của vật liệu nuôi cấy mô sẹo và thành phần môi trường đến khả năng tái sinh chồi ở khoai lang

 • Tác giả : Vũ Thị Lan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CH, ĐHTN Tập 172 Số 12 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Ảnh hưởng của sự kết hợp GA3 với ABA đến sự tái sinh chồi từ mô sẹo giống khoai lang Chiêm Dâu

 • Tác giả : Vũ Thị Lan, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CH, ĐHTN Tập 161 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Kết quả nghiên cứu tạo cây khoai lang kháng bọ hà thông qua công nghệ gen

 • Tác giả : Phạm Bích Ngọc, Lê Trần Bình, Vũ Thị Lan, Chu Hoàng Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ KH&CN: 3(3): 54-58. Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu tạo cây khoai lang chuyển gen mang cấu trúc gen vip2-1 thông qua vi khuẩn A. Tumefaciens.

 • Tác giả : ũ Thị Lan, Phạm Bích Ngọc, Lê Thu Ngọc, Nguyễn Thị Hoài Thương, Trần Thu Trang, Nguyễn Văn Đoài, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Công nghệ Sinh học: 13(4): 1091-1099. Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu tái sinh chồi trực tiếp từ cuống lá và mảnh lá của giống khoai lang Chiêm Dâu và KB1

 • Tác giả : Vũ Thị Lan, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHQGHN, 31(4S): 177-184 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Agrobacterium – mediated transformation of cry8Db gene in Vietnam sweet potato cultivar.

 • Tác giả : Pham Bich Ngoc, Vu Thi Lan, Tran Thu Trang, Nguyen Hoai Thuong, Le Thu Ngoc, Chu Hoang Ha, Le Tran Binh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Life Science Tập 9 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây khoai lang

 • Tác giả : Vũ Thị Lan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CH, ĐHTN Số 8 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

New Criteria for Guaranteed Cost Control of Nonlinear Fractional-Order Delay Systems: a Razumikhin Approach

 • Tác giả : Vu Ngoc Phat, Mai Viết Thuận, Tran Ngoc Tuan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Mathematics Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Sách chuyên khảo: Chuyển dịch cơ cấu đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : TS. Nguyễn Tiến Long, TS. Trần Văn Quyết
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

“Evaluating community support and participation in tourism development in Northeast region of Vietnam: a case study in Ba Be National Park”

 • Tác giả : Phạm Minh Hương, Trần Văn Quyết, Trần Quang Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 8/133 <12...456789101112...132133>