Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Cách biểu hiện mối quan hệ nhân quả bằng quan hệ từ trong câu tiếng Việt

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Tập 166 Số 8 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Cách biểu hiện mối quan hệ nhận quả trong câu tiếng Việt bằng động từ quan hệ

 • Tác giả : Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Thu Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: T/c Khoa học &Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

SỬ DỤNG PHẦN MỀM WOLFRAM MATHEMATICA HỖ TRỢ GIẢI CÁC BÀI TOÁN CƠ HỌC VÀ QUANG HÌNH ĐẠI CƯƠNG

 • Tác giả : Khúc Hùng Việt, Phạm Hữu Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN Tập 159 Số 14 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Vai trò của thư viện simulink khi xây dựng bộ thí nghiệm ảo khảo sát đặc tính chỉnh lưu của diode bán dẫn nhằm hỗ trợ quá trình dạy học ở trưừng thpt

 • Tác giả : Lê Thị Hồng Gấm, Khúc Hùng Việt, Giáp Thị Thùy Trang, Phạm Hữu Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí thiết bị giáo dục Tập 2 Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Dạy học ở tiểu học dựa vào phong cách học tập của học sinh theo mô hình VARK

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Chuyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số 131 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Dạy học phân hóa dựa vào PCHT của HS

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Chuyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Lợi ích của sự hiểu biết về phong cách học tập

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Chuyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng mô phỏng trong dạy học - biện pháp đáp ứng PCHT của HS

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Chuyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Đôi nét về dạy học theo phong cách học tập

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Chuyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Tiếp cận dạy học theo hợp đồng khi dạy bài "Nguyên nhân làm nước ô nhiễm", Khoa học 4

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Chuyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Dạy và Học ngày nay Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Tiếp cận phương pháp dạy học theo hợp đồng nhằm tích cực hoá nhận thức của học sinh qua mônTự nhiên và Xã hội ở tiểu học

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Chuyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Khai thác kiến thức từ kênh hình trong sách giáo khoa để dạy học Địa lí 5

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Chuyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Một số biện pháp tạo độ thú vị về dạy học cấu tạo từ trong phân môn Luyện từ và câu ở tiểu học

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Chuyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Dạy và Học ngày nay Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Về bộ tư liệu điện tử hỗ trợ dạy học Địa lí lớp 4 theo chương trình tiểu học mới

 • Tác giả : Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Thị Hồng Chuyên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Dạy và Học ngày nay Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Tình hình thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững tại Việt Nam trong quá trình xây dựng nông thôn mới

 • Tác giả : Phan Thị Vân Giang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Huy động nguồn lực tài chính xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Phan Thị Vân Giang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành tại Công ty TNHH Kiểm toán Định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Ngọc Bính, Nguyễn Thị Thu Trang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 488 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Lý luận, phê bình văn học: một góc nhìn mới

 • Tác giả : Cao Thị Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Tiếp nhận tự sự học trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam

 • Tác giả : Cao Thị Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Huế/ Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và dạy học ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục" Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Nghiên cứu cơ chế tạo pha thủy tinh trong kim loại sắt bằng phương pháp mô phỏng

 • Tác giả : Giáp Thị Thùy Trang*, Phạm Đức Linh và Phạm Hữu Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên Tập 159 Số 14 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý
 
Trang 8/159 <12...456789101112...158159>