Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Rèn luyên kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa cho giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Hoàng Tinh,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 148 Số 3 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Rèn luyện kĩ năng cho giảng viên về tổ chức hoạt động ngoại khóa (HĐNK) cho sinh viên là một vấn đề quan trọng cần được các nhà quản lý lưu tâm. Muốn hoạt động này được tốt, sinh viên hứng thú tham gia thì bất kì nội dung nào bổ trợ cho học phần nào cũng phải có đội ngũ giảng viên thật vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, việc này không dễ dàng thực hiện được trong một sớm một chiều. Nhà quản lý phải có tài, có tâm mới khích lệ được mỗi giảng viên tự tích lũy, bổ sung kiến thức, kỹ năng tổ chức HĐNK cho sinh viên môn học giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQPAN) cho chính mình. Giám đốc trung tâm tạo các điều kiện tốt nhất có thể để cho mỗi giảng viên tự giác vươn lên.

Đính kèm: