Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Rèn luyện tính kỷ luật cho sinh viên thông qua hoạt động ngoại khóa tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Hoàng Tinh,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 145 Số 15 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Tổ chức hoạt động ngoại khóa (HĐNK) ở các Trung tâm giáo dục quốc phòng (GDQP) chặt chẽ, hợp lý, sáng tạo, sẽ phát huy được tính tích cực, sự hứng thú vốn có của sinh viên trong học tập môn Giáo dục Quốc phòng, An ninh (GDQP, AN) nói chung và tạo động lực rèn luyện tính kỷ luật (RLTKL) cho sinh viên nói riêng. Trong đó, các nội dung giáo dục thông qua hoạt động giáo dục truyền thống và tạo bầu không khí tích cực trong tập thể sinh viên là HĐNK quan trọng, để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP, AN và hình thành phát triển nhân cách cao đẹp cho thế hệ trẻ  hiện nay.

Đính kèm: