Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón đến sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ Xuân tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Bùi Văn Quang, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Lân, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 115 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây men (Mosla dianthera) tại tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Hoàng Hải Hiếu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 115 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng cao tại Tuyên Quang

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Nguyễn Hữu Hồng, Trần Thị Nhung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 12 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô lai vụ Thu Đông 2012 và vụ Xuân 2013 tại huyện vị xuyên, tỉnh Hà Giang

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Nguyễn Thị Quyên, Thái Thị Ngọc Trâm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 111 Số 11 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh Hà Giang

 • Tác giả : Nguyễn Văn Vinh, Trần Trung Kiên, Thái Thị Ngọc Trâm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 111 Số 11 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới chọn tạo tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Triệu Thị Huệ, Lê Thị Kiều Oanh, Dương Ngọc Hưng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 111 Số 11 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô lai nhập nội từ trung quốc tại vùng trung du miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Thái Thị Ngọc Trâm, Hoàng Minh Công
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 107 Số 7 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu định danh các loài nấm men từ cây men lá tại Cao Bằng và Bắc Kạn

 • Tác giả : Đặng Kim Vui, Trần Quốc Hưng, Ngô Xuân Bình, Nguyễn Văn Duy, Trần Trung Kiên, Lương Hùng Tiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 3 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng và năng suất cây men (Mosla dianthera) tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Đặng Kim Vui, Trần Trung Kiên, Trần Quốc Hưng, Nguyễn Viết Hưng, Đỗ Thị Thử
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 2 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của liều lượng lân đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô chất lượng protein cao (QPM) - QP4 và ngô thường - LVN10 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Bùi Văn Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 1 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

The Speech Recognition Systems of IOIT for IWSLT 2014

 • Tác giả : Nguyễn Quốc Bảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Improving Acoustic Model for English ASR System using Deep Neural Network

 • Tác giả : Nguyễn Quốc Bảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Improving Acoustic Model for Vietnamese Large Vocabulary Continuous Speech Recognition System using Deep Bottleneck features

 • Tác giả : Quoc Bao Nguyen, Tat Thang Vu, Chi Mai Luong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Multilingual Shifting Deep Bottleneck Features for low-resource ASR

 • Tác giả : Quoc Bao Nguyen, Jonas Gehring, Markus Muller ,Sebastian Stuker, Alexander Waibel
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Optimizing Deep Bottleneck Feature Extraction

 • Tác giả : Quoc Bao Nguyen, Jonas Gehring, Kevin Kilgour, Alex Waibel
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Effect of N, P, K Dosages on Grain Yeild and Protein Quality of QPM Variety QP4 and Normal Maize Variety LVN10 in Thai Nguyen, Vietnam

 • Tác giả : Tran Trung Kien, Phan Xuan Hao, Đo Tuan Khiem
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Maize for Asia: Emerging Trends and Technologies Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của kali đến năng suất và chất lượng của giống ngô QP4 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của các liều lượng đạm, lân, kali đến năng suất và chất lượng protein của giống ngô chất lượng protein cao (QPM) - QP4 và ngô thường - LVN10 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Phan Xuân Hào, Đỗ Tuấn Khiêm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 11 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô chất lượng Protein cao (QPM) vụ Xuân và vụ Thu Đông 2004 - 2005 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Phan Xuân Hào, Đỗ Tuấn Khiêm, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 3 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô chất lượng protein cao (QPM) - QP4 và ngô thường - LVN10 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Phan Xuân Hào
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Số 4 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 
Trang 5/122 <12345678910...121122>