Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Design on controllers for electrical appliances in smart home

 • Tác giả : Tran Que Son, Tran Manh Tuan, Le Van Hoan, Phung Thanh Hai, Nguyen Minh Y
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Smart Grid and Clean Energy Tập 6 Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Three-wire network: A new power supply for smart buildings with demand management systems

 • Tác giả : Nguyen Minh Y
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: American Journal of Electrical Research Tập 5 Số 10 Năm 2106
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt khu ký túc xá trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp bằng mô hình công nghệ kết hợp hồ sinh học và bãi lọc trồng cây

 • Tác giả : Vi Thị Mai Hương, Vũ Thị Thao, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Vân Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 154 Số 9 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Công nghệ kết hợp hồ sinh học và bãi lọc trồng cây để xử lý nước thải sinh hoạt

 • Tác giả : Vi Thị Mai Hương, Trần Đức Hạ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 96 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển

 • Tác giả : Ngô Kiên Trung, Nguyễn Thị Thanh Nga, Dương Quốc Tuấn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

An application of adaptive fuzzy control for leg rehabilitation

 • Tác giả : Vu Duc Tan, Ngo Kien Trung, Chu Duc Toan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International conference of science and technology Tập 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Study on Implementation of Hedge Algebra Based Controller in Real Systems

 • Tác giả : Trung Ngo Kien, Cong Nguyen Huu, Tan Vu Duc
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering Tập 3 Số 11 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử trên mô hình thiết bị thực

 • Tác giả : Ngô Kiên Trung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 140 Số 10 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

The effect of inertial mass and excitation frequency on a Duffing vibro-impact drifting system

 • Tác giả : Nguyễn Văn Dự, Dương Thế Hùng, Chu Ngọc Hùng, Ngô Quốc Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Elsevier - International Journal of Mechanical Sciences Tập 124 Số 125 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học ứng dụng

A New Design of Horizontal Electro-Vibro-Impact Devices

 • Tác giả : Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Hữu Công, Ngô Như Khoa, La Ngọc Tuấn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: ASME - Journal of Computational and Nonlinear Dynamics Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học ứng dụng

Design Adaptive-CTC Controller for Tracking Target used Mobile Robot-pan tilt-stereo camera system

 • Tác giả : Lê Văn Chung, Dương Chính Cương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Springer International Conference on Advances in Information and Communication Technology Tập 1 Số 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Optimal tracking a moving target for integrated mobile robot – pan tilt – stereo camera

 • Tác giả : Lê Văn Chung, Phạm Thượng Cát
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Advanced Intelligent Mechatronics AIM IEEE Conference Tập 1 Số 16 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển port controller hamilton để điều khiển hệ pan tilt – stereo camera bám mục tiêu di động

 • Tác giả : Lê Văn Chung, Ma Thị Hồng Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên Tập 10 Số 155 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

A new control method for stereo visual servoing system with pan tilt platform

 • Tác giả : Lê văn Chung, Phạm Thượng Cát
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Computer Science and Cybernetics Tập 2 Số 31 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

LIÊN KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ HỘ GIA ĐÌNH TRONG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ DƯỢC LIỆU TẠI TỈNH BẮC GIANG

 • Tác giả : "Phạm Văn Hạnh", "Đỗ Thị Hoàng Yến", "Nguyễn Thị Thu Trang"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên Tập 160 Số 15 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Hợp tác giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất và chế biến dược liệu ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta

 • Tác giả : Phạm Văn Hạnh," Đỗ Thị Hoàng Yến"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên Tập 160 Số 15 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nontrivial solutions of some fractional problems

 • Tác giả : N. V. Thin
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nonlinear Analysis: Real World Applications (SCI, Q1) Tập 38 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Vai trò động lực của phân phối đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

 • Tác giả : Phạm Văn Hạnh, Đỗ Thị Hoàng Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên Tập 136 Số 6 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội, Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Văn Huy, Phạm Văn Hạnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên Tập 136 Số 6 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Ảnh hưởng của thái độ và hành vi của khách hàng đến việc kiểm soát cảm xúc của nhân viên ở các doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

 • Tác giả : Phạm Văn Hạnh, Chu Thị Kim Ngân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên Tập 152 Số 7 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 5/158 <12345678910...157158>