Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Reducing over-smoothness in HMM-based speech synthesis using exemplar-based voice conversion

 • Tác giả : Gia-Nhu Nguyen, Trung-Nghia Phung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

HMM-based Speech Synthesis with Multiple Individual Voices using Exemplar-based Voice Conversion

 • Tác giả : Trung-Nghia Phung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Some issues on syntax transformation in Vietnamese sign language translation

 • Tác giả : Thi Bich Diep Nguyen, Trung-Nghia Phung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

A Rule-Based Method for Text Shortening in Vietnamese Sign Language Translation

 • Tác giả : Thi Bich Diep Nguyen, Trung-Nghia Phung, Tat-Thang Vu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Special Characters of Vietnamese Sign Language Recognition System Based on Virtual Reality Glove

 • Tác giả : Diep Nguyen Thi Bich, Trung-Nghia Phung, Thang Vu Tat, Lam Phi Tung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Differential stability of a class of convex optimal control problems

 • Tác giả : D.T.V. An, J.-C. Yao, N.D. Yen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Applied Mathematics and Optimization
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Differential stability of convex discrete optimal control problems

 • Tác giả : D.T.V. An, N.T. Toan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica Số 43 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Further results on differential stability of convex optimization problems

 • Tác giả : 2. D.T.V. An, J.-C. Yao
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Optimization Theory and Applications Số 170 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN HIỆN NAY

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội, Trần Thị Mai,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 130 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Lựa chọn và sử dụng phương pháp phân bổ chi phí sản xuất kết hợp tại Công ty cổ phần xi măng Thái Bình

 • Tác giả : Thái Thị Thái Nguyên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 114 Số 14 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Model Reduction Based on Triangle Realization with Pole Retention

 • Tác giả : Cong Huu Nguyen, Kien Ngoc Vu, Hai Trung Do
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Applied Mathematical Sciences,Journals of Hikari Ltd Tập 9 Số 44 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2012 tại Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 95 Số 7 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Hiện trạng sử dụng đất nội thị trong quá trình đô thị hóa ở TPTN

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Quang Tiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 5, 2010. Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Tài Nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập báo cáo KH, Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 3, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2008. Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Phân tích kết quả tốt nghiệp năm học 2005 - 2006 và một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại ĐHSP - ĐHTN

 • Tác giả : Trần Viết Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Khoa học Công nghệ toàn quốc, tháng 10/2006 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Chế độ nhiệt - ẩm và ảnh hưởng của chúng tới phân bố chè tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Bùi Thị Thanh Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập các báo khoa học tại Hội nghị Khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 2, Hà Nội, 2006 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Hiện trạng phát triển du lịch vùng ATK Định Hóa Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập các công trình Khoa học báo cáo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Địa lý Việt Nam lần thứ 4, Hà Nội, tháng 11/2004 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Công nghệ thông tin: Cơ hội và thách thức trong dạy học Địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Khoa học đổi mới phương pháp dạy học địa lý, ĐH Huế, 2003. Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Quản lý chất lượng đào tạo khoa Địa lý trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (thời kỳ 2001-2005), nhận thức, vấn đề và kiến nghị

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo QLGD trong các trường Sư phạm, 11/2001 Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Tiềm Năng phát triển du lịch cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Nguyễn Thị Thu Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 133 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý
 
Trang 5/126 <12345678910...125126>