Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vận dụng tư tưởng của Đạo phật vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao
Tác giả Lê Thị Thảo, Dương Minh Phượng,
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN
Tóm tắt nội dung