Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Bước đầu tìm hiểu thực trạng của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Văn hóa Việt Nam cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao
Tác giả , , Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Thị Thảo,
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN có chỉ số ISBN
Tóm tắt nội dung