Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu lựa chọn biện pháp nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên
Lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao
Tác giả Nguyễn Tiến Lâm
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Đào tạo & Huấn luyện thể thao Số 4 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tải file Nghiên cứu lựa chọn biện pháp nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tại đây