Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao thể lực cho SV hệ Cử tuyển trường ĐHSP Thái Nguyên
Lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao
Tác giả Nguyễn Tiến Lâm
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 2 Năm 2003
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

GDTC

Tải file Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao thể lực cho SV hệ Cử tuyển trường ĐHSP Thái Nguyên tại đây