Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDTC cho SV Trường ĐHKT và QTKD Thái Nguyên
Lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao
Tác giả Nguyễn Tiến Lâm
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Trường ĐHKT và QTKD Thái Nguyên Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

           Giáo dục thể chất trong các trường ĐH-CĐ là một bộ phận của mục tiêu GD và Đào tạo, nhằm góp phần đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện hoàn thiện nhân cách, trí tuệ và thể chất để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư­ớc. Học tập các bài tập thể chất là điều kiện hết sức cần thiết để nam nữ thanh niên phát triển cơ thể một cách hài hòa, bảo vệ sức khoẻ, hình thành năng lực làm việc chung và chuyên môn, từ đó nhanh chóng thích nghi với điều kiện hoạt động, học tập và nâng cao nghề nghiệp. Trong các giờ học giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao, những phẩm chất ý chí như­ lòng dũng cảm, tính bạo dạn quyết đoán, kiên trì, tự kìm chế, tinh thần tập thể, sự thẳng thắn và trung thực sẽ được hình thành và hoàn thiện. Hiện nay, các trư­ờng Đại học và Cao đẳng đều có xu hư­ớng phát triển về quy mô và đa dạng hoá loại hình đào tạo. Với sự phát triển mạnh mẽ về số lượng sinh viên, vấn đề đảm bảo chất l­ượng giáo dục trong đó có GDTC đang đứng trư­ớc những thử thách còn có nhiều khó khăn.

Trư­ờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, là một trong các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. Trường chính thức đư­ợc thành lập theo Quyết định số136/2004/QĐ-TTG, ngày 02/08/2004 của Chính phủ, mặc dù đã được BGH, các phòng, ban chức năng rất quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nhưng hiện tại cũng chỉ là tạm thời chờ chuyển lên cơ sở mới nên cũng không có sự đầu tư lâu dài. Vì vậy cơ sở vật chất phục vụ cho công việc giảng dạy và học tập, cũng như để phục vụ cho các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên hầu như chưa có gì. Chính vì vậy sẽ ảnh hư­ởng  đến chất lượng giờ học, ảnh hư­ởng đến sự phát triển các tố chất thể lực của sinh viên, không đáp ứng được mục tiêu giáo dục và đào tạo đề ra. Việc nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế là một vấn đề cấp thiết của bộ môn GDTC cần được quan tâm nghiên cứu.

Tải file Một số điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDTC cho SV Trường ĐHKT và QTKD Thái Nguyên tại đây