Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đẩy mạnh hoạt động NCKH sinh viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của sinh viên bậc Đại học
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Tiến Lâm
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu nâng cao hoạt động NCKH giai đoạn 2006- 2010. Trường ĐHKT và QTKD Thái Nguyên Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Ngày nay, khoa học và công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của sự tăng tốc phát triển, là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia trên trường quốc tế. Nghị quyết  Đại hội IX của Đảng đã khẳng định vai trò nền tảng và động lực của khoa học công nghệ trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; trong đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường đại học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với quan điểm đó, trong những năm qua hoạt động NCKH nói chung và các hoạt động NCKH của sinh viên (SV) đã được đẩy mạnh, tạo ra bước tiến mới cho sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo. NCKH là nhân tố không thể thiếu trong quá trình đào tạo SV và xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trong các trường đại học.

 Bản chất hoạt động NCKH của SV được xem là hình thức tự học, nó đòi hỏi SV phải chủ động, tích cực và độc lập, sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. Việc tổ chức cho sinh viên NCKH đảm bảo nguyên tắc học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn sẽ biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Đây là hình thức dạy học đặc thù ở bậc đại học không chỉ có tác dụng trang bị SV kỹ năng, phương pháp NCKH, rèn luyện tư duy khoa học, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, đi sâu vào chuyên môn của mình mà còn bước đầu hình thành và phát triển ở SV những phẩm chất và tác phong của nhà nghiên cứu.

Tải file Đẩy mạnh hoạt động NCKH sinh viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của sinh viên bậc Đại học tại đây