Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thiết kế một số trò chơi trong giảng dạy tiếng Trung Quốc giai đoạn sơ cấp
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Nguyễn Thị Mai,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yêu hội thảo quốc gia về dạy học qua đề án lần thứ ba Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN 978-604-62-5767-7
Tóm tắt nội dung

Trên cơ sở phân tích tác dụng của trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy ngoại ngữ nói chung và giảng dạy tiếng Trung Quốc nói riêng, bài viết thiết kế và giới thiệu một số trò chơi ngôn ngữ trong giảng dậy các kiến thức về ngữ âm, chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng giao tiếp của môn Tiếng Trung sơ cấp . Để khẳng định tính hiệu quả của các trò chơi ngôn ngữ này , chúng tôi tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên 4 nhóm sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Trung Quốc tại Khoa Ngoại Ngữ ĐHTN tham gia thực nghiệm trong 10 tuần.  Trong đó,  việc học và luyện kỹ năng của 2 nhóm thường xuyên được thực hiện thông qua các trò chơi ngôn ngữ, hai nhóm còn lại không áp dụng trò chơi ngôn ngữ , giáo viên chỉ áp dụng phương pháp  dạy học truyền thống. Kết quả nghiên cứu tái khẳng định các trò chơi ngôn ngữ không chỉ tạo hứng thú cho sinh viên trong việc học tiếng Trung, mà còn nâng cao chất lượng dạy và học môn học này.