Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy môn tiếng Trung du lịch tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Mai Thị Ngọc Anh, Vi Thị Hoa, Phạm Hùng Thuyên
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 174 số 14/2017 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 – 2171
Tóm tắt nội dung