Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tìm hiểu nghĩa gốc và hàm ý văn hóa của chữ “hảo” (好)trong tiếng Hán
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Vi Thị Hoa
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, số 4 – 11/2016 Tập 11 Số 4 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 2525 - 2232
Tóm tắt nội dung