Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng và một số kiến nghị trong công việc sửa bài và ghi nhận xét môn viết cho sinh viên tiếng Trung – Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Vi Thị Hoa, Nguyễn Thu Thủy
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 157 số 12/2 Tập 157 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859 – 2171
Tóm tắt nội dung