Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Xây dựng mô hình cảnh báo và xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam
Người đề xuất Nguyễn Văn Huân
Cơ quan phối hợp Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Loại Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực Kinh tế học
Ngày gửi 27/02/2019
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

Nghiên cứu các lý luận về rủi ro, cảnh báo và quản trị rủi ro tín dụng tài chính, từ đó xây dựng mô hình cảnh báo rủi ro và áp dụng thí điểm cho một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Nội dung
  • Tổng hợp, nghiên cứu các lý luận về  rủi ro, quản trị rủi ro ngân hàng.
  • Nghiên cứu các mô hình và đánh giá một số mô hình cảnh báo rủi ro như Mô hình chất lượng 6C, Mô hình xếp hạng của Moody và Standard & poor, Mô hình điểm số Z, Mô hình Logistics trong cảnh báo rủi ro tín dụng hay Mô hình Merton trong dự báo xác suất phá sản đối với khách hàng danh nghiệp (Mô hình KMV-Merton),…
  • Nghiên cứu và rút ra bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng từ các ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế đã thành công.
  • Khảo sát tình hình thực tế áp dụng tại Việt Nam
  • Xây dựng mô hình cảnh báo rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam.
  • Xây dựng thí điểm cho một số ngân hàng ở Việt Nam

Đề xuất giải pháp xử lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam.

Kết quả dự kiến

6.1.  Sản phẩm khoa học:

-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 02

-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước:  02                      

-         Số lượng sách xuất bản:                                                   

6.2. Sản phẩm đào tạo:

-         Thạc sĩ: 01

-         Hỗ trợ đào tạo tiến sĩ: 01

6.3.  Sản phẩm ứng dụng:

Mô hình cảnh báo rủi ro cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*